Fem saker man bör fråga sig innan man väljer CMS

Att välja CMS (Content Management System) är ingen enkel sak och fallgroparna är många på vägen mot att hitta den bästa lösningen för företaget. Många gör det onödigt svårt genom att sätta ”fälleben” för sig själva under processens gång. Det finns både tid och pengar att spara på att tidigt ställa sig följande frågor.

Vilka problem ska det lösa?

Ett CMS ska vara anpassat till det man vill göra med sin webb och inte tvärtom. Det ska inte styra över affärsmålen, utan istället bidra till att de nås. Finns det ingen plan för hur företaget ska jobba med sin hemsida och vilka problem som CMS:et ska lösa, blir det svårt att göra ett vettigt val. Med tydliga affärsmål och enkel och bra kravprofil får man en smakstart på projektet.

Har jag koll på hur stort utbudet är?

Utöver en handfull kända lösningar, finns det över tusen alternativ på marknaden idag. Det här påverkar naturligtvis hur man ska gå till väga i sitt urval. Mer resurser måste läggas på att få överblick och förstå CMS-marknaden innan man kan börja ringa in ”kandidater”.

Har jag bra koll på CMS generellt?

Om ens erfarenhet av innehållshantering via ett CMS-system inskränker sig till en eller några få produkter, är det nästan omöjligt att sätta upp en bra kravspecifikation. Vilka funktioner är vanligt förekommande i olika CMS på marknaden? Vilka är de kända problemen? Vilka är de största utmaningarna? Detta är några exempel på saker man bör läsa på om.

Kraftfullt och flexibelt – för vem?

Många CMS kan sägas vara både kraftfulla och flexibla, även de som har hög inlärningströskel, och de som kräver utvecklingstid av CMS-specialist för förändringar i arbetsflödet. Fungerar inte systemet bra för de som dagligen använder det, spelar det ingen roll hur dess prestanda ser ut på pappret.

Har jag listat för många behov?

Att lista samtliga behov, även ”nice to have”, kan i skrivandets stund kännas bra. Dessvärre välter detta mer än det hjälper. Inte bara kommer urvalet att ta längre tid, det blir också svårt att få vettiga leverantörsofferter med en sådan kravspecifikation. Dessutom drivs valet ofelbart mot ett större och dyrare system som kan allt.

Sammanfattning

Med sunt förnuft kommer man långt. De största fallgroparna är ganska enkla att undvika om man från början är medveten om dem. Att söka förståelse för de generella problemen med CMS, är en bra början. Har man sedan tydliga affärsmål att utgå ifrån och är noggrann att sätta upp en bra kravspecifikation, så slipper man många onödiga bekymmer i valet av CMS.

Mätbara Resultat

Resultify gör dina digitala kanaler mätbara och lönsamma. Med smarta lösningar från hela den digitala paletten, hjälper vi dig planera, uppdatera, marknadsföra och optimera din digitala kanal.

Vill du ha mätbara resultat från dina online kanaler? Kanske vi kan hjälpa till? Kontakta mig på (+46) 70 277 21 73. Liselott Lading.

Om oss