Behöver du hjälp med Google Analytics eller Webmaster Tools?

Hos Resultify kan du vara säker på att alla tjänster inom Analytics utförs av medarbetare certifierade av Google. Du kan få kontroll på din data - se till att den mäts rätt och att alla nyckelpersoner kan nyttja den. Vi hjälper dig omvandla data till insikt och beslutsunderlag så att du inte behöver gissa eller göra uppskattningar mer.

Vi börjar med ett inledande diskussionsmöte där vi tittar på behovsbeskrivning, analys, lösningsförslag och projektplan. Sedan sätter vi igång med implementering och kvalitetssäkring och så småningom även en uppföljning.

Hos oss finner du flera certifierade medarbetare inom Google Analytics. Vi sätter oss in i och förstår din verksamhet och anpassar Analytics efter dina behov utifrån ett helhetstänk. Vi kan teknik och best practice för hur du sätter upp och använder Analytics i alla tänkbara situationer och har dessutom stor erfarenhet av att dra insikter från denna typen av data. Allt detta backas upp av våra affärsutvecklare för att få ett resultat fokus på allt vi gör.

Tänk på att alltid använda certifierade leverantörer. Det är det enda sättet du vet att du får rätt kompetens, allt eftersom branschen, verktygen och arbetspraxis förändras.

Se till att du har koll på vem/vilka som har tillgång till ditt Analytics-konto och med vilka rättigheter dessa har. Ta bort användare som inte behöver ha administratörsrättigheter.

Vilka är dina affärsmål/organisatoriska mål? Analytics ska hjälpa dig uppfylla dessa, men det är bra att se över dem inför upphandling av denna typ av tjänst, så du får med dina mest relevanta KPIer.

När man redovisar data är det viktigt att det är data som alla kan förstå. Vi levererar fullgod mätning av besökarna på din webbplats, information om besökarna på din webbplats och fungerande mätning, inklusive funktioner som är relevanta för dig, t.ex. e-commerce och demografi. 

Med andra ord är resultatet att du bättre förstår din data och kan således få bättre insikt som kan blir bättre slutsatser.

Du får bättre och mer genomtänkt beslutsunderlag, förslag på ytterligare förbättringar/digitala möjligheter och en analyslösning i världsklass.

Från Ax till limpa - Förslag på vad som behövs förbättras, inklusive genomförande och projektledning. Ett statistikverktyg för din digitala marknadsföring och hjälp att dra insikter om dina besökare/din målgrupp och vad som driver dem.

Några exempel på konsulttjänster vi kan erbjuda inom analys och optimering är:

Implementering av Google Analytics eller tillsvarande

Digital målmätning

Implementering av E-commercetracking

Implementering av Universal Analytics eller Google Tag Manager

Kravställning och kvalitetssäkring mot interna/externa leverantörer

On-page Sökmotoroptimering

Migrering av befintliga webbplatser

Skräddarsydda utbildningar

Löpande månadsavtal med coaching och resultatuveckling