Mäta bör man,
annars dör man!

Kontakta oss
Kontakta oss gärna!
040-60 60 898

Hör av dig om du har frågor.

Digital målmätning

Men vad bör man egentligen mäta? Och varför? Måste allt man mäter utgöras av mål?

En vanlig funktion i Google Analytics som rekommenderas av Google i arbetet med digital marknadsföring är att använda sig av olika digitala mål.

Varför skapa digitala mål?

Ett mål är när en eller flera besökare utför en åtgärd på webbplatsen som du gärna vill att de ska genomföra - t.ex. anmäler sig till ditt nyhetsbrev. 

Ett mål bör understödja dina digitala KPIer, som i sin tur stödjer dina övergripande affärsmål. Därför arbetar man ofta med en uppsättning av runt 10-15 olika digitala mål i Google Analytics. En del mål går att mäta direkt ”out of the box”, men de allra flesta avancerade mål kräver en teknisk handpåläggning, och det är här Resultify kommer in i bilden.

Resultifys målmätningsprocess

Tillsammans med dig tar vi fram och föreslår en uppsättning digitala mål avsedda att stödja bolagets affärsmål och marknadsavdelningens KPIer. Vi implementerar den tekniska målmätningen och sätter upp målen i Google Analytics. Vi hjälper även till med att synliggöra och illustrera värdet av den digitala måluppfyllnaden som sker, för presentation och förankring internt eller externt av de resultat som din digitala närvaro genererar.

Processen för att ta fram smarta digitala mål sker oftast som en del i Resultifys digitala handlingsplan, men vi kan även hjälpa dig kvalitetssäkra eller implementera mätning av digitala mål som ni tagit fram på egen hand inom organisationen.

Öka din affärsnytta

Vi erbjuder även konsultation kring mätprocessen och vad man kan eller bör mäta och varför. Allting som mäts behöver inte vara ett digitalt mål, utan ibland vill man bara få bättre översikt på vilka funktioner på webbplatsen som används, och hur.

Affärsnyttan med att arbeta med digitala mål blir omedelbart tydlig för den som gör det - det är en grundförutsättning för att du ska kunna se det hela värdet som skapas av dina besökare, och vilka kanaler det är som bidrar till detta. Att arbeta med digitala mål möjliggör en beräkning av verksamhetens ROI (return-on-investment) och ROAS (return-on-ad-spend), vare sig du arbetar inom B2B eller B2C-segmentet.

Om du vill få bättre kontroll över vad din annonsering ger för effekt, och hur du ska kunna räkna hem resurserna du investerar i din marknadsföring – kontakta oss, så gör vi tillsammans din marknadsföring smartare och mer resultatorienterad.

Vad är nästa steg?

Kontakta vår certifierade Analytics-expert Fredric.

Fredric Lundgren
ANALYS OCH OPTIMERING

Mobil:   +46 735 17 91 35
E-post: fredric@remove-this.resultify.se
Twitter: @fredricl

Kontakt

Google Partner

Resultify är certifierad partner inom Google Analytics och Google Adwords.

Att arbeta med digital målmätning är rekommenderad praxis från Google.
Fredric Lundgren
ANALYS OCH OPTIMERING

Mobil:   +46 735 17 91 35
E-post: fredric@remove-this.resultify.se

Kontakt

Resultify is a Certified GACP - Google Analytics and Tag Manager partner