Webbanalys och konverteringsoptimering

Kontakta oss
Kontakta oss gärna!
040-60 60 898

Hör av dig om du har frågor.

Webbanalys och konverteringsoptimering

Har du data men vet inte vilka insikter du kan dra av den?

Resultify kan hjälpa dig få en djupare insikt i vad målgruppen egentligen gör i dina digitala kanaler och säkerställa att webbplatsen hjälper dig uppnå dina affärsmål.

Genom att samarbeta med oss får du tillgång till konkreta åtgärdsförslag på vad du bör göra härnäst och vilka möjligheter du skulle kunna ta tillvara på med din digitala närvaro.

Processen består av följande steg: 

  1. Inledande möte där vi tillsammans formulerar en behovsanalys.
  2. Vi får tillgång till ditt analyticskonto och webmaster tools.
  3. Baserat på behovsanalysen och vår egen erfarenhet genomför vi en analys av din webbplats och den data som finns tillgänglig.
  4. Vi presenterar därefter våra insikter tillsammans med de åtgärdsförslag vi anser att du bör genomföra eller ta tillvara på.
  5. Efter genomfört projekt har du möjlighet att antingen självmant driva igenom åtgärderna, eller låta oss hjälpa dig med kravställning till underleverantörer och kvalitetssäkring.

Allt arbete utförs av medarbetare certifierade i Analytics & Tag Manager som en del av Googles partnernätverk. Resultify utför regelbundet analyser av webbplatser ur flera olika perspektiv och storleksordningar – SEO, varumärke, målgruppsanpassning, B2B och B2B – bredden ger oss möjlighet att dra utökade insikter och benchmarka din webbplats mot andra.

Vad är nästa steg?

Har du frågor eller funderingar kring hur du kan kan förbättra resultaten för din webbplats? Kontakta vår certifierade Analytics-expert Fredric!

Fredric Lundgren
ANALYS OCH OPTIMERING

Mobil:   +46 735 17 91 35
E-post: fredric@remove-this.resultify.se
Twitter: @fredricl

Kontakt

Google Partner

Resultify är certifierad partner inom Google Analytics och Google Adwords.

Webbanalys och konverteringsoptimering med certifierade experter hos Resultify
Fredric Lundgren
ANALYS OCH OPTIMERING

Mobil: +46 735 17 91 35
E-post: fredric@remove-this.resultify.se

Kontakt

Resultify is a Certified GACP - Google Analytics and Tag Manager partner