Dela google analytics access

Denna instruktion visar hur du delar ert google analytics konto med oss