Lär dig att skapa och redigera sidor i TYPO3 version 9

Här är ett instruktion som visar hur du skapar nya sidor på din webbplats och innehåll.

Skapa en ny sida i TYPO3 version 9

Skapa nya sidor i TYPO3 kan göras antingen från grunden eller genom att kopiera en befintlig sida (när du kopierar, kom bara ihåg att kontrollera alla sidinställningar som t ex SEO och sid-URL för att se till att informationen är korrekt).

Ovanför sidträdet hittar du en uppsättning sidtypsikoner, här listade från höger till vänster:

  1. Standardsida som du kan placera innehåll på.
  2. Genvägsida, används för att omdirigera från webbplatsmenyn till en annan sida inuti sidträdet / webbplatsen.
  3. Länk till extern URL, låter dig länka till en extern webbplats från menyn.
  4. Systemmapp används för att lagra poster som nyhetsartiklar och produktrelaterade poster.
  5. Menyseparator, ibland tillämpad när en megameny används på webbplatsen (för att dela sidorna i kolumner), men kan också användas som intern strukturering av sidor.
Img 1.1.1

Skapa en sida från grunden

Ovanför sidträdstrukturen ser du en uppsättning ikoner (som beskrivs ovan) som visar de olika sidtyperna som finns tillgängliga.

För att lägga till en ny sida drar du den valda sidikonen ned i trädstrukturen och släpper den där du vill ha den.

En sida kan antingen släppas mellan två befintliga sidor eller så kan den släppas på en befintlig sida för att skapa en undersida.

Sidans titelfält öppnas automatiskt, där du kan lägga till sidans titel. Tryck på 'Enter' för att spara. (1.1.2)

När du har skapat sidan fortsätter du genom att gå igenom sidinställningar / egenskaper.

Img 1.1.2

Kopiera en existerande sida

För att kopiera sidan drar du sidan som du vill skapa kopian från genom att ta tag i sidtiteln i trädstrukturen och släppa den där du vill ha den.

En sida kan antingen släppas mellan två befintliga sidor eller så kan den släppas på en befintlig sida för att skapa en undersida.

Efter att sidan släppts kommer en dialogruta att fråga om du vill kopiera eller flytta sidan, välj Kopiera.

Sidans titelfält öppnas automatiskt, där du kan lägga till sidans titel. Tryck på 'Enter' för att spara. (1.1.3)

När du har skapat sidkopian, fortsätt genom att gå igenom sidinställningarna / egenskaperna.

Dialogue boxImg 1.1.3