Grafisk design och formgivning

Visuell identitet som känns och når fram

Med smart och kundanpassad design kan dina kunder tydligt känna igen ditt varumärke – och känna sig trygga från första intrycket fram till köp.

“Design is not just what it looks and feels like. It’s how it works”, sa Steve Jobs. Vi kunde inte hålla med mer.

Med kraftfull och relevant design når du dina kunder på djupet. Rätt bild och form kommunicerar sekundsnabbt vem du är och vad du står för. Det är det första handslaget mellan dig och din kund – härifrån byggs hela er framtida relation. Därför är design inte bara visuell, den är funktionell.

Resultifys designers hjälper dig att ta fram det bästa formspråket för dina digitala kanaler och ditt tryckta marknadsföringsmaterial. Vi tar också fram brand guides och logotyper som signalerar det unika värdet av dig och ditt erbjudande.

Grafisk design kan vara:

  • Broschyrer & foldrar
  • Företagspresentationer
  • Logotyper
  • Mässmaterial & montrar
  • Kampanjkoncept
  • Marknadsföringsmaterial