Idé- och konceptut­veckling

Hur gestaltar vi det du vill säga?

Bakom varje framgångsrik kampanj, produktlansering och annons finns ett starkt koncept och en riktigt bra idé. Vi hjälper dig med idégenerering och koncept för att gestalta ditt budskap.

Ofta föds idéerna i mötet mellan dig och oss, eftersom du sitter på insikter om din målgrupp, och vi kan utmana våra idéer kreativt med ett utifrånperspektiv.

Du kan anlita oss för idégenerering, så att vi självständigt tar fram idéer till dig, men mest effektivt är att vi idégenererar tillsammans i en modererad workshop. Då tar vi upp alla tankar vi har, dumma som smarta, och först när vi inte har fler idéer börjar vi sålla, tänja gränserna, pröva motsatser och testa vad som håller.

När vi spikat idé och koncept förverkligar vår AD idéerna visuellt, och en av våra copywriters formulerar slogans och annan text utifrån det. Du får ett färdigt koncept som kan användas i mängder av olika varianter.

Idé- och konceptut­veckling innehåller:

  • Modererad idéworkshop (2 h)
  • Insikter & USP:ar
  • Förslag på copy & budskap
  • Förslag på visuellt koncept