Kommunikationsstrategi

Att veta vem man är och vad man signalerar

Varför behövs ert varumärke på marknaden idag? Och om tio år? Signalerar ni det ni tror att ni signalerar? Vi hjälper dig att ta fram ett av de dokument som kommer att ha störst betydelse för hur framgångsrika ni är i er kommunikation.

En kommunikationsstrategi är ett internt dokument som fungerar som ledstjärna för alla som jobbar med ert varumärke. Den tar avstamp i er vision och era långsiktiga mål och de affärs- och marknadsmål som stöttar visionen.

Kommunikationsstrategin gör det enklare att stärka era kunders relation till ert varumärke genom att förmedla budskap med trovärdighet och enhetlighet. Det ökar också den interna lojaliteten: era medarbetarna kommer ha lättare att ta till sig varumärket och marknadsföra er. Ert arbete effektiviseras också när alla vet varför ni kommunicerar – och hur.

Kommunikationsstrategin brukar inkludera:

 • Bakgrund
 • Affärsmål
 • Mål/vision
 • Purpose/mission
 • Values
 • Insight
 • Usp:ar
 • Strategy
 • Koncept
 • Story
 • Tone-of-voice
 • Tone-of-Image
 • DO:s
 • DON’T:s