Kommunika­tionsstrategi

Förstå vad du signalerar och till vem

Vi hjälper dig att ta fram ett av de dokument som kommer att ha störst betydelse för hur framgångsrik du är i din kommunikation.

En kommunikationsstrategi är ett internt dokument som fungerar som ledstjärna för alla som jobbar med din kommunikation. Den tar avstamp i din vision, dina långsiktiga mål och de affärsmål och marknadsmål som stöttar visionen – och gör det tydligt hur du ska kommunicera för att nå dessa.

Kommunikationsstrategin gör det enklare att förmedla budskap på ett trovärdigt och enhetligt sätt, vilket stärker dina kunders relation till ditt varumärke. Det ökar också den interna lojaliteten: på så vis att dina medarbetare har lättare att ta till sig varumärket och marknadsföra er.

Ditt arbete effektiviseras också när alla vet hur ni ska kommunicera och varför.

Kommunikations­strategin innehåller ofta:

  • Bakgrund & affärsmål
  • Värden, insikter & USP:ar
  • Målgruppsanpassade budskap
  • Formuleringar & uttryck
  • Koncept & story
  • Tone-of-voice
  • Bildmanér
  • Do’s & dont’s