API och integrationer

Koppla på funktioner och system till din webb

Med hjälp av API:er och integrationer kan vi koppla ett tredjepartssystem till din webbplats, webbshop, extranät eller tekniska lösning.

Vill du integrera ett CRM-system som Lime eller Salesforce på din webbplats? Vill du koppla på ett system för biljettbokning, integrera en produktdatabas eller visa sociala medier-flöden? Det kan vi göra med hjälp av API och integrationer.

Man kan säga att dessa fungerar lite som bechamelsåsen i en lasagne – kittet som binder samman olika lager till en helhet. De gör att olika system kan utbyta data med varandra, så att du kan integrera sälj, produkter och sociala medier både internt och externt.

API och integrationer kan vara:

  • Integration av CRM-system
  • Hotell- & biljettbokning
  • Sociala medier-flöden
  • Produktdatabaser & produktmoduler
  • Andra tredjepartssystem