Löpande underhåll och support

Håll din webbplats säker och uppdaterad

Med vårt serviceavtal sköter vi löpande uppdateringar av din webbplats och ser till att den fungerar som den ska. Om något behöver fixas så löser vi det.

Våra system övervakar säkerhet, status och eventuella intrång på din sajt, och informerar dig om vi skulle upptäcka säkerhetshål eller andra problem. Vi sköter även löpande uppdateringar av ditt CMS och SSL.

Om du behöver tekniskt stöd i ditt dagliga arbete har vi en supportfunktion som du kan kontakta när du har frågor. Du får då praktisk hjälp steg-för-steg av våra tekniska experter. Vill du samla allt som rör din webb hos en och samma leverantör kan vi flytta hostingen av din webbplats till våra servrar.

Kontakt

Löpande underhåll innehåller ofta:

  • Övervakning & säkerhet
  • Månadsvis uppdateringar
  • SSL-certifikat
  • Hosting
  • Löpande support