KAMPANJ­PLANERING

SLAGKRAFTIGA KAMPANJER SOM GER EFFEKT

Hur rullar du bäst ut en kampanj och hur ska den se ut? Våra strateger, analytiker och konceptutvecklare hjälper dig att planera, genomföra och mäta resultatdrivna kampanjer.

När vi kör igång dina kampanjer vill vi se största möjliga effekt under kampanjtiden. Steg ett är därför att sätta upp tydliga mål för vad kampanjen ska generera. Tillsammans tittar vi även på vad du gjort tidigare och på vad du planerar längre fram, eftersom kampanjer ofta är en del av en marknadsplan eller storyplan.

Vi tar sedan fram kampanjer som är anpassade för just dina målgrupper, och bedömer potentialen i olika kanaler och format.

Lika viktigt som att ha ett tydligt mål och syfte med kampanjen, är det att mäta hur väl vi når detta tillsammans. Kampanjens framgång bedöms enligt KPI:er som är relevanta för just dina affärs- och kampanjmål, främst med hjälp av Google Analytics och data från sociala kanaler.

alt text

ANNONSPLANERING & PRODUKTION

alt text

RETARGETING-STRATEGI

alt text

ANNONSERING

alt text

UPPFÖLJNING & OPTIMERING

VILL DU PRATA OM
KAMPANJ­PLANERING ?

Vi hjälper dig att ta fram kampanjer som är anpassade för just dina målgrupper

alt text

Johan Sandahl

Marketing Advisor