Varumärkes­plattform / Brand Book

Grunden för ditt varumärke

Din varumärkesplattform är ett helhetskoncept för ditt varumärke strategiskt och visuellt. Vi hjälper dig att ta fram din kompletta guide – brand book – till hur ditt varumärke gestaltas.

Ska du göra en rebranding eller starta ny verksamhet? Eller har du kanske en varumärkesplattform som du vill förnya med fokus på hållbarhet och digital närvaro? En varumärkesplattform innehåller riktlinjer för hur ditt varumärke ska se ut, kommuniceras, synas, höras och positioneras för att vinna din marknad och målgrupp. Det innefattar bildspråk och grafiska element, men vill du fördjupa detta rekommenderar vi en grafisk profil

Till skillnad från en mer traditionell varumärkesplattform inkluderar vi även digitala riktlinjer och digital positionering för en stark digital närvaro. Varumärkesplattformen kan levereras i form av en designad PDF-presentation, en brand book – den presenten till er själva som skapar stolthet och lojalitet bland dina medarbetare.

Tjänstens innehåll:

R__white_bulletBakgrund & insikter

R__white_bulletMålgruppsbeskrivning

R__white_bulletMarknadsföring & content

R__white_bulletVision, mission & värdeord

R__white_bulletBrand story

R__white_bulletTone-of-voice & slogans

R__white_bulletMål & måltal

R__white_bulletDigitala touchpoints & KPI:er

R__white_bulletExempel på kampanj- & annonskoncept