VARUMÄRKES­PLATTFORM / BRAND BOOK

GRUNDEN FÖR DITT VARUMÄRKE

Din varumärkesplattform är ett helhetskoncept för ditt varumärke strategiskt och visuellt. Den är din guide för hur ditt varumärke gestaltas.

Ska du göra en rebranding, starta ny verksamhet eller öppna nya marknader och målgrupper? Eller har du kanske en varumärkesplattform eller brand book som du vill förnya eller uppdatera med fokus på hållbarhet och digitalisering?

En varumärkesplattform innehåller riktlinjer för hur ditt varumärke ska se ut, kommuniceras, synas, höras och positioneras för att vinna er marknad och målgrupp. Det innefattar bildspråk och grafiska element, men vill du fördjupa just detta rekommenderar vi en grafisk profil.

Varumärkesplattformen kan levereras i form av en “brand book” – den perfekta presenten till er själva som skapar stolthet och lojalitet bland dina medarbetare.

alt text

BAKGRUND & INSIKTER

alt text

VISION, MISSION & VÄRDEORD

alt text

MÅL & MÅLTAL

alt text

MÅLGRUPPSBESKRIVNING

alt text

BRAND STORY

alt text

DIGITALA TOUCHPOINTS & KPI:ER

alt text

MARKNADSFÖRING, CONTENT & PR

alt text

TONE-OF-VOICE & SLOGANS

alt text

EXEMPEL PÅ KAMPANJ- & ANNONSKONCEPT

VILL DU PRATA OM
VARUMÄRKES­PLATTFORM /
BRAND BOOK ?

Vi hjälper dig att ta fram ett helhetskoncept för ditt varumärke

alt text

Jonas Björnänge

Designer