MARKETING MIX MODELLING

FÅ EN KOMPLETT ANALYS AV VAD SOM FUNGERAR

Marketing Mix Modelling ger dig en komplett bild av hur du bör fördela din budget för största möjliga ROMI - genom att analysera statistiska samband och beräkna externa faktorers påverkan på din försäljning.

Några av Sveriges största varumärken har tagit hjälp av oss för att analysera vad som gynnar – och hindrar – en optimal effekt av samtliga marknadsföringsinsatser. Marketing Mix Modelling är en komplett statistisk överblick över alla faktorer som påverkar ROMI (return on marketing investment), inklusive väder, högtider, ekonomisk konjunktur och konkurrenter.

Kanske bör du bara investera en begränsad budget i Google Ads, innan kanalen är mättad och effekten avtar. En viss nivå av sponsring på Facebook kanske fungerar optimalt ihop med en nyhetsbrevskampanj vid en viss tidpunkt. Mätningen omfattar marknadsföring både online och offline, och ger svar på hur du bör fördela din budget mellan olika marknadsaktiviteter för att generera mest sälj.

alt text

UPPTÄCKA LÖNSAMMA SAMBAND

alt text

RÄKNA UT OPTIMAL BALANS MELLAN KANALER

alt text

FÅ ALGORITMBASERADE MEDIEKÖP FÖR MAXIMAL ROMI

alt text

FÖRUTSPÅ HUR VÄDER OCH KLIMAT PÅVERKAR SÄLJTRENDER

alt text

FÅ BÄTTRE INSIKTER ÄN DINA KONKURRENTER

alt text

UTVÄRDERA KONKURRENS OCH PR

alt text

FÅ EN SAMLAD BILD AV KANALERNA MED BÄST PÅVERKAN PÅ DIN FÖRSÄLJNING

VILL DU PRATA OM
MARKETING MIX MODELLING ?

Vi ger dig en komplett bild av hur du bör fördela dina marknadsföringsinsatser

alt text

Ida Gedda

Project Manager