SEO – LÖPANDE ARBETE

FÖLJ OCH FÖRBÄTTRA DIN RANKING LÖPANDE

Arbeta medvetet och löpande för att hamna så högt upp som möjligt i sökresultaten – och hjälp dina kunder att hitta dig. Med löpande SEO (search engine optimization) får du full koll på hur väl du rankar på populära sökfraser och sökord för din målgrupp.

Du får tillgång till ett dokument med alla parametrar vi löpande mäter åt dig, där vi håller full koll på hur du rankar på de prioriterade sökord och fraser vi identifierat.

Varje månad får du en rapport skickad direkt från Semrush, där du kan se hur din ranking förbättras över tid. Du kan också få rekommendationer kring vad som bör justeras för att ranka ännu bättre i sökresultaten.

alt text

MÅNADSRAPPORT ÖVER HUR DU LIGGER TILL I RANKINGEN

alt text

UPPDATERADE SÖKVOLYMER FÖR OLIKA SÖKFRASER OCH SÖKORD

alt text

LÖPANDE MÄTNING OCH INSIKTER

alt text

REKOMMENDATIONER KRING AKTIVITETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

VILL DU PRATA OM
SEO – LÖPANDE ARBETE ?

Med vår hjälp får du full koll på din ranking

alt text

Johan Sandahl

Marketing Advisor