MÅNADSTJÄNST: LÖPANDE RÅDGIVNING

FÅ HJÄLP MED MARKNADSFÖRING OCH TEKNIK

Ingen kan vara expert på allt. Därför är det guld värt att ha en extern, personlig rådgivare  - som avlastar, hjälper och utmanar dig så att du ständigt blir bättre och ser resultat.

Löpande rådgivning fungerar som avlastning för ditt eget marknadsteam, samtidigt som du har tillgång till hela bredden av just den expertis du behöver för att få så bra resultat som möjligt av din marknadsföring.

Resultify kan även hjälpa dig med produktionen och vi sätter ihop det team som bäst matchar dina behov – för att projektleda, producera och leverera längs vägen. Du kan ringa, mejla eller träffa oss, och få hjälp med att driva projekt eller sköta den löpande marknadsföringen.

alt text

EGEN KONTAKTPERSON

alt text

LÖPANDE RÅDGIVNING

alt text

RESULTATMÄTNING & UTVÄRDERING

alt text

MÅNADSMÖTE MED REKOMMENDATIONER

alt text

PERSONLIGT BOLLPLANK

VILL DU PRATA OM
MÅNADSTJÄNST: LÖPANDE RÅDGIVNING ?

Få hjälp med marknadsföring och teknik när du behöver

alt text

Johan Sandahl

Marketing Advisor