Novo Nordisk

Lokal anpassning av globalt marknadsförings­material

Stora läkemedelsföretag utvecklar ofta globala marknadsföringskoncept, som sedan adapteras utifrån lokala regelverk men även kulturfaktorer. För att genomföra detta med hög kvalitet krävs både erfarenhet och certifierad kunskap.

Om Novo Nordisk

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 90 års erfarenhet av innovation och ledarskap inom diabetesbehandling. Vi har under många år haft löpande uppdrag för flera av företagets produktvarumärken.

Uppdraget

När företaget lanserade Saxenda, en helt ny behandling inom terapiområdet fetma på den svenska marknaden, ansvarade vi för all anpassning till den svenska marknaden och produktion av marknadsföringsmaterial riktat mot både vårdgivare och patienter i olika kanaler.

Gå till Novo Nordisks hemsida

I korthet:

Anpassning till lokalt regelverk
Innehållsbearbetning
Produktion av enheter