5 tips för att lyckas med B2B content marketing

Allt fler B2B-företag jobbar aktivt med content marketing, det vill säga erbjuda innehåll som utgår från kundens intresse och behov, därför att det bygger trovärdighet och en långsiktig relation.

1. Klokt förarbete - strategi och planering

En nyckel till rätt innehåll är att verkligen lära känna dina målgrupper - deras behov, problem, drivkrafter och intressen. Samla information från olika håll och gör gärna intervjuer. Bara då kan du veta vilken typ av innehåll de faktiskt kommer att ta till sig. Kom ihåg att content marketing är helt på mottagarens villkor.

Gör också en sökordsanalys och identifiera de nyckelord- eller begrepp som dina målgrupper söker mest på, och matcha dem mot ert erbjudande. Välj ut ett eller ett fåtal att jobba vidare med och se till att ditt innehåll alltid svarar mot dessa. 

Kartlägg sedan kundens resa och försök att möta de olika behov som uppstår längs vägen med rätt innehåll. Lägg sedan en plan framåt - och fördela ansvaret för genomförandet. Ta vid behov hjälp av exempelvis oss på resultify för att få det att flyta smidigt.

2. Börja med sajten och skapa sedan ett flöde

Grunden för content marketing är att ge varje besökare ett bra innehåll på sajten, men riktigt god effekt får du först när du löpande tar fram nytt innehåll och placerar det I relevanta kanaler. På så vis får du igång ett flöde kring ditt företag, där kunder, leads och andra intressanta personer ständigt nås av för dem värdefullt innehåll från er.

3. Hitta balansen mellan olika typer av innehåll

Beroende på vilken typ av budskap du vill förmedla och till vem, kan olika typer av innehåll göra jobbet bäst. Det är också smart att hitta en bra mix så att dina målgrupper nås av dina kärnbudskap på olika sätt. De mest använda innehållstyperna är:

  • Rörlig bild med ljud - exempelvis videor och webbinarier
  • Text - exempelvis artiklar, blogg och e-böcker
  • Bild - exempelvis  infografik, diagram och foton

4. Välj rätt kanaler för att nå ut

Ett vanligt sätt att jobba med content marketing är att låta allt ditt innehåll “bo” på din sajt och sedan puffa ut det I relevanta kanaler. När du lärt känna dina målgrupper vet du också hur och var du når dem allra bäst. Några vanliga kanaler att överväga är:

  • E-post/nyhetsbrev
  • Sociala medier
  • SEO/SEM
  • Influencers
  • Native-annonsering

5. Missa inte mätning och analys för insikter framåt

När du är igång med content marketing så ta vara på möjligheten att mäta resultaten av dina aktiviteter och dra slutsatser för det fortsatta arbetet. Sätt mål för olika typer av konverteringar, exempelvis läsa en artikel, titta på en video, ladda ner produktblad eller be om en offert - och gör mer av det som visar sig funka bäst. På så vis optimerar du hela tiden era insatser och får ut mesta möjliga av investeringen.