PAKETLÖSNING FÖR KOSTNADS­EFFEKTIV UTVECKLING AV WEBBSIDOR

För en koncern med ett stort antal bolag finns mycket att vinna på en centraliserad plattform för utveckling av webbsidor. Plattformen måste vara både robust och mycket flexibel, vilket kräver en gedigen teknikkompetens samt stor förståelse för de olika verksamheternas behov.

OM ADDTECH

Addtech är en svensk, börsnoterad teknikhandelskoncern som består av cirka 120 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i 20 länder.

UPPDRAGET

Addtech vill skapa optimala förutsättningar för bolagens verksamhet, genom att exempelvis tillhandahålla en anpassad plattform för webbsidor. Vi utvecklade en modulbaserad plattform med designmallar för alla funktioner som bolagen behöver, bland annat produkthantering. Vi utbildar användare samt ger tillgång till kvalitetssäkring, styrning och support centralt.

Paketlösningen har gett Addtech möjlighet att hålla ihop många bolag och ett stort antal produkter, och samtidigt ge varje bolag möjlighet att anpassa sin webbsida efter behov. På så sätt tillvaratas koncernens affärsvärden på bästa sätt.

 

Gå till Addtechs hemsida