Sveaskog

Sveriges största skogsägare Sveaskog planerade en fyra veckor lång kampanj med en budget på 250 000 kronor. Genom att ta hjälp av Resultify för en handlingsplan, riktade aktiviteter och mätning genererade kampanjen ett marknadsföringsvärde på 3,9 miljoner kronor – en avkastning…

Skåne Stadsmission

Varje dag söker sig fler än 500 män och kvinnor till Skåne Stadsmission. Behoven är ofta komplexa: hemlöshet, psykisk ohälsa och fattigdom. Den kommunikativa utmaningen för Skåne Stadsmission är att berätta om en bister verklighet – samtidigt som man visar på goda resultat.

Topprankad inredningssajt för Hemisfär

Styling- och homestagingföretaget Hemisfär ville skapa en ny webbplats för att synas bättre online och tydligare förmedla sitt unika sätt att jobba med inredning. Resultify tog fram en sajt som nu rankar företaget högst på de tio viktigaste sökorden – och som driver fler och…

Mitsubishi Electric

När Mitsubishi Electric Factory Automation började planera inför den stora branschmässan Scanautomatic 2018 ville de ta ett helt nytt grepp – och balansera tekniken med ett större fokus på målgruppernas behov och önskemål. Resultify var med och skapade mässmontern som blev en…

Fredricsons Trä

Att strategiskt utvidga ett varumärke för att nå även nya målgrupper kräver en varsam hand. Alla existerande värden måste tas tillvara men lutas mer aktivt mot den nya positionen, utan att tippa över – allt för att inte äventyra varumärkets relation med existerande målgrupper.