Laptop som visar tillgänglighetsanpassad webbplats hemsida för Tomelilla kommun.

Tillgänglighetsanpassad sajt för Tomelilla kommun

Inför lanseringen av sin nya sajt tog Tomelilla hjälp av Resultify för tillgänglighetsanpassning. Resultatet: En inkluderande, lättnavigerad sajt tillgänglig för alla.

Succékampanj för Sveaskog

+800% nya besökare och en avkastning på 15 gånger investeringen. Sveriges största skogsägare Sveaskog fick hjälp av Resultify att planera, genomföra och följa upp en fyra veckor lång digital kampanj.

Skåne Stadsmission

Varje dag söker sig fler än 500 män och kvinnor till Skåne Stadsmission. Behoven är ofta komplexa: hemlöshet, psykisk ohälsa och fattigdom. Den kommunikativa utmaningen för Skåne Stadsmission är att berätta om en bister verklighet – samtidigt som man visar på goda resultat.

Mitsubishi Electric

När Mitsubishi Electric Factory Automation började planera inför den stora branschmässan Scanautomatic 2018 ville de ta ett helt nytt grepp – och balansera tekniken med ett större fokus på målgruppernas behov och önskemål. Resultify var med och skapade mässmontern som blev en…

Fredricsons Trä

Att strategiskt utvidga ett varumärke för att nå även nya målgrupper kräver en varsam hand. Alla existerande värden måste tas tillvara men lutas mer aktivt mot den nya positionen, utan att tippa över – allt för att inte äventyra varumärkets relation med existerande målgrupper.