+800% besökare till
Sveaskog

+ROMI x15

+800 % nya besökare

Sveriges största skogsägare Sveaskog planerade en fyra veckor lång kampanj med en budget på 250 000 kronor. Genom att ta hjälp av Resultify för en handlingsplan, riktade aktiviteter och mätning genererade kampanjen ett marknadsföringsvärde på 3,9 miljoner kronor – en avkastning på mer än 15 gånger investeringen.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare, som förutom att bruka skogen också säljer skogsfastigheter och erbjuder möjlighet till jakt och fiske. Sveaskogs största uppgift är att ta hand om skogen på ett hållbart sätt. Utmaningen är att ta ett långsiktigt ansvar och samtidigt vara lönsamma och konkurrenskraftiga.

Under 2018 inledde Sveaskog ett samarbete med Resultify för att skapa bättre affärsresultat. Sveaskog önskade bli mer proaktiva och relevanta i kommunikationen med sina målgrupper inom jakt, fiske och skogsfastigheter, och att uppnå ökad ROMI (Return On Marketing Investment).

Riktade insatser med en handlingsplan

Samarbetet startade med att Resultify gjorde en analys och en så kallad handlingsplan – ett dokument med konkreta, prioriterade åtgärder som Sveaskog borde göra inom olika digitala områden, samt ett måldokument som definierade det faktiska värdet av varje digital kontaktyta med Sveaskogs kunder.

Utifrån detta kunde Resultify sedan genomföra riktade kampanjer i linje med målen som satts upp för varje affärsområde. För att få överblick, och skapa samsyn kring vilket marknadsföringsvärde som genererades totalt, implementerade Resultify även ett mätningsramverk.

Mätning visar faktiska resultat

− Det som gjorde att vi valde Resultify var deras starka fokus på att skapa mätbara resultat. För oss som har uppdrag från staten att förvalta och utveckla skogen långsiktigt, är det helt centralt att göra ansvarsfulla investeringar även när det gäller marknadsföring, säger Ola Söderdahl, marknads- och försäljningschef på Sveaskog.

– Med hjälp av gemensamt fastställda mätpunkter kan vi nu se exakt vilket marknadsföringsvärde varje aktivitet genererar.

Från brief till skarpa aktiviteter på en vecka

Den första kampanjen syftade till att stötta försäljningen av ett antal skogsfastigheter – alla med lite olika profil och därmed olika målgrupper.

− Handlingsplanen ger en väldigt tydlig bild av vilka mål vi ska uppnå och vad vi ska göra för att uppnå dem. Plattform och struktur är på plats. När vi satte igång med den första kampanjen kunde vi skapa en storyplan väldigt snabbt – vi behövde bara en vecka från brief till skarpa aktiviteter, säger Jesper Fuglsang som är kundansvarig för Sveaskog och vd på Resultify.

En storyplan är ett levande dokument för att planera och mäta den löpande marknadsföringen – content, annonser och kampanjer. Den innefattar målgruppsanpassade koncept, produktion av text och visuellt innehåll, strategi för kanalval och retargeting, spårningskod (UTM), implementering av triggers i GTM, definiering av KPI för varje story samt medieförhandling.

Med allt detta på plats kunde kampanjen snabbt sättas igång.

I korthet:

  • Handlingsplan
  • Mätningsramverk
  • Marknadsvärdemodell
  • Storyplan
  • Digital marknadsföring

Resultat: 15 gånger investeringen

− Fastighetskampanjen pågick under fyra veckor. Vi ökade antalet besök till relevanta sidor på vår sajt med 650 procent, och för nya besökare var siffran 800 procent. Vår budget för den här kampanjen var 250 000 kronor och vi kan se att den genererade ett marknadsföringsvärde på 3,9 miljoner, så vi får säga att det var en väldigt lyckad aktivitet, säger Ola Söderdahl.

– Vi ser fram emot att genomföra fler kampanjer med Resultify även inom våra andra affärsområden.

Är du intresserad av en handlingsplan, eller vill du diskutera dina möjligheter att förbättra dina resultat med oss?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Fler cases/uppdrag

naturbild på blekinge tekniska högskola

BTH ökade sin inkommande trafik med 34% genom smarta kampanjval

Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer

Effektivt och flexibelt med HubSpot för

Sana Pharma Medical

Läs mer

Förbättrad intern effektivitet med 20% för

Learning To Sleep

Läs mer
Visa alla