Colourful pink and patterned blob.

GRAFISK IDENTITET OCH UTVECKLING AV WEBBSIDA

Att strategiskt utvidga ett varumärke för att nå även nya målgrupper kräver en varsam hand. Alla existerande värden måste tas tillvara men lutas mer aktivt mot den nya positionen, utan att tippa över – allt för att inte äventyra varumärkets relation med existerande målgrupper.

OM FREDRICSONS TRÄ

Fredricsons Trä är en marknadsledande grossist och distributör av träprodukter och byggmaterial, för den träbearbetande industrin, byggmaterialhandeln och golvfackhandeln i Sverige och övriga Norden.

UPPDRAGET

Företaget ville möta och attrahera nya målgrupper som arkitekter, kökstillverkare, båttillverkare och finsnickerier, och vi utvecklade därför en ny grafisk identitet och nytt designmanér samt producerade tryckt säljmaterial och ny hemsida.

Gå till Fredricsons Träs hemsida