Strategisk kommunika­tion för
Perstorp

Strategiskt, kanal­oberoende kommunikations­innehåll

Ett strategiskt innehåll ska kommunicera både det övergripande varumärket och själva segmentet eller aktiviteten. Att lösa denna utmaning kräver såväl kompetens inom strategiskt varumärkesbyggande som förmåga att skapa kraftfull och målgruppsanpassad kommunikation med specifika syften.

Om Perstorp

Genom åren har vi haft ett mycket stort antal uppdrag från Perstorp, innefattande både digitala och tryckta aktiviteter. Perstorp är bland annat världsledande inom mjukgörare för användning i kablar, bilindustri, takbeläggning och kundnära applikationer.

I korthet:

  • Research och analys
  • Konceptutveckling
  • Design
  • Textinnehåll
  • Produktion av enheter

Uppdraget

Som en av få globala leverantörer med en fullt integrerad plattform vill Perstorp öka sin marknadsandel för både högmolekylära ftalater och ftalatfria mjukgörare. Vi har utvecklat strategiskt kommunikationsinnehåll som kan användas i olika kanaler som hemsida, digitala seminarier, utställningar och säljmaterial. Innehållet har fungerat mycket bra och man har fått positiv respons från målgrupperna.

Gå till Perstorps hemsida

Kontakta oss så berättar vi mer.

Fler cases/uppdrag

naturbild på blekinge tekniska högskola

BTH ökade sin inkommande trafik med 34% genom smarta kampanjval

Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer

Effektivt och flexibelt med HubSpot för

Sana Pharma Medical

Läs mer

Förbättrad intern effektivitet med 20% för

Learning To Sleep

Läs mer
Visa alla