Din checklista för Google Analytics 4 migrering

Nu är det mindre än ett år kvar tills Google helt fasar ut goda gamla Universal Analytics, och ersätter det med nya Google Analytics 4.

I praktiken betyder detta att Universal Analytics (UA) slutar att samla in ny data från och med den 1 juli 2023. Fram tills det är den starka rekommendationen från Google att implementera Google Analytics 4 (GA4) redan nu. Kör båda verktygen parallellt för att kunna jämföra siffror med föregående år, samla historisk data, säkerställa datakvalitet och ha tid att felsöka. 

I denna guide går vi igenom de viktigaste punkterna som du bör ha i åtanke när du planerar din GA4 migrering. 

 

Steg 1: Granska nuvarande spårning i Universal Analytics

Börja med att granska vad som redan är konfigurerat i Google Universal Analytics och vad du vill överföra till Google Analytics 4. Dessutom kan du skapa en ny spårningsplan eller identifiera vilka händelser och konverteringar som ska mätas. Spårningsplanen bör vara knuten till dina affärsmål.

google analytics universal

Undersök dessa vanliga saker och bestäm om du vill migrera eller gallra bort:

  • Nuvarande uppsatta mål
  • Uppsatta händelser
  • Exkludering av refererande domän
  • Filter (interna IP-uteslutningsfilter)
  • Länkade produkter som Google Ads eller Google Search Console

Efter granskningen bör du ha en tydlig bild av vad som ska migreras till din nya GA4 egendom.

 

Steg 2 : Planera och skapa GA4-egendom

Planera hur strukturen på ditt GA4-konto ska se ut, hur många egendomar och dataströmmar som ska sättas upp. Eftersom GA4 inte använder vyer (Views) så som Universal Analytics, bör du verkligen tänka på hur data ska presenteras. Detta beror på din affärsverksamhet.

create-ga4-property

datastream

Skapa GA4-egendomar enligt din plan. Du kanske vill sätta upp en cross-domain egendom för GA4. Detta tillåter dig att se kundresan som en helhet även om du har separata webbplatser, t.ex. underdomäner. Om du vill separera data från respektive domän så bör du skapa enskilda GA4-egendomar.

Om du exempelvis har en webbplats med flera url för olika länder, och har haft separata vyer för varje land i Universal Analytics, så är det eventuellt inte praktiskt att skapa egna egendomar för var och en i GA4. Det kan helt enkelt bli för många egendomar att arbeta med. Istället kan det vara bättre att separera data från de olika länderna genom att använda filter och bygga egna rapporter. Detta ger i många fall en bättre helhetsbild av dina användare, förutom då om det är frågan om helt olika användarsegment.

 

Steg 3 : Sätt upp GA4-spårning på din webbplats

Lägg till Google Analytics 4-spårningstagg på din webbplats (eller webbplatser ifall du har flera). Du kan antingen göra detta genom att implementera direkt på webbplatsen eller genom ett tagghanteringssystem som Google Tag Manager.

gtm

Vår rekommendation är att implementera genom Google Tag Manager eftersom verktyget låter dig vara mindre beroende av utvecklare, innehåller användbara mallar och även samlar alla taggar på ett ställe. Du kan också använda förbättrad mätning i Google analytics 4 för att mäta interaktioner och samla in vissa standard mätvärden (metrics) och dimensioner.

Du bör också registrera dessa i GA 4-gränssnittet:

  • anpassade dimensioner
  • anpassade mätvärde

custom-dimension

Det här steget är viktigt eftersom anpassade parametrar som skickas med i händelserna inte blir synliga i standard rapporterna i Google Analytics 4 om man inte gör detta steg. Du kan läsa mer om anpassade dimensioner och mätvärden här.

 

Steg 4: Sätt upp konverteringar

ga4-conversion

Detta är ungefär detsamma som goals i UA. Bestäm om du vill migrera, kassera eller skapa nya konverteringar i GA4. I Universal Analytics kan en vy endast ha 20 goals per respektive vy. I en GA4-egendom kan du ha upp till 30, eller 50 om du använder Google Analytics 360. För att skapa en konvertering måste händelsen (eventet) finnas.

Om du exempelvis vill markera besök på kontakt-sidan som en konvertering, så kan du skapa en ny händelse av sidvingsningshändelsen i användargränssnittet. Du kan sedan i gränssnittet bara markera dem som en konverteringshändelse.

 

Steg 5. Länka GA4-egendom till andra produkter

Länka GA4 till andra verktyg som Google Ads eller Google Search Console. Du kan också dra nytta av Google Big Query, som är Googles datalager. Till skillnad från Universal Analytics så är det gratis för Google Analytics 4.

 

Steg 6: Se till att andra inställningar i GA4-egendom är konfigurerade

data filters

Säkerställ att andra inställningar är korrekt konfigurerade. Exempel på dessa kan vara valuta, tidszon, uteslutning av referrals, och att identifiera och exkludera intern trafik.

Du kanske till och med vill aktivera Google Signals. Kort sagt är Google Signals en reklamfunktion som samlar in ytterligare data om användaren och över flera enheter om de har loggat in på ett Google-konto och tillåtit annonsanpassning. Med den här funktionen aktiverad kommer du även att kunna se demografisk information som kön och ålder.

 

 

behöver du hjälp med Google Analytics 4 migrering? vi tar hand om hela projektet från implementering till färdiga GA4 Data Studio-rapporter och mycket mer. Läs mer om vårt paketerbjudande här. 

Resultify_GA4_LinkedIn_1200x627 (2)

 

 

GA4 Migrering Checklista Infograf

GA4 Migrering Infographic

 

Läs mer om Google Analytics 4 här

Kontakta oss så berättar vi mer.