HubSpot - prisförändring för 2024

HubSpot - prisförändring för 2024
5:10

HubSpots tillkännagivande av en genomgripande översyn av sin prissättningsmodell för 2024 signalerar en avgörande förändring mot att förbättra flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet för användare av dess omfattande verktygslådor.

Denna detaljerade utforskning avhandlar nyanserna i den så kallade "platsbaserade" prissättningsmodellen (Yes, översättning av Engelska facktermer och uttryck blir ibland lite...sådär), dess strategiska fördelar för företag, och praktiska insikter för att omvandla dessa förändringar till möjligheter för tillväxt och effektivitet.

Vad betyder platsbaserad prissättningsmodell i detta fallet?

Först måste vi få förståelse för den sk platsbaserade prissättningsmodellen.
Det finns tre sorters användare i HubSpot. Superanvändare (betalanvändare), kärnanvändare - Core (betalanvändare) och granskande användare - View Only (gratisanvändare).

I hjärtat av HubSpots prissättningsuppdatering ligger införandet av Kärn- och Granskningsplatser (Core and View-Only Seats), ett drag utformat för att tillmötesgå de varierande behoven hos företag i den digitala tidsåldern. Inledande hälsningar och tonläge

Kärnplatser (Core): Riktade till användare som behöver full åtkomst för att skapa, hantera och verkställa inom HubSpots svit, är Kärnplatser avgörande för teammedlemmar som direkt är involverade i operativa uppgifter över marknadsföring, försäljning och serviceplattformar.

Granskningsplatser (View-Only): Ett nytt tillägg, Granskningsplatser tillåter bredare teammedlemmar att få tillgång till insikter och dataanalyser utan möjligheten att göra ändringar. Denna funktion är utformad för att förbättra tvärfunktionell medvetenhet och strategisk planering utan att öka kostnaderna, då granskningsplatser/ granskningsanvändare är gratis.

Strategiska fördelar för företag:

Denna uppdaterade prissättningsmodell erbjuder flera fördelar.

Tillgänglighet för Startups och Små- och Medelstora Företag (SMEs) -

Genom att ta bort minimikrav på platser/användare och införa en mer detaljerad prissättningsstruktur, sänker HubSpot inträdesbarriären och gör sin kraftfulla svit mer tillgänglig för startups och små företag.

Flexibiliteten att justera mixen av Kärn- och Granskningsplatser när företag växer möjliggör en mer skalbar approach för att nyttja HubSpots verktyg, anpassa kostnader med faktisk användning och behov.

Införandet av Granskningsplatser är inställt på att revolutionera hur team engagerar sig med data och insikter, främjande en kultur av inklusivitet och informerat beslutsfattande över avdelningar.

För att dra nytta av HubSpots nya prissättningsmodell bör företag genomföra en behovsanalys. Utvärdera vilka roller inom din organisation som kräver full åtkomst jämfört med dem som kunde dra nytta av granskningsbara insikter.

Detta hjälper dig att bestämma den optimala konfigurationen av Kärn- och Granskningsplatser för ditt företag. (Vi på Resultify är duktiga på detta. Hör av dig om du behöver hjälp. Kontaktformulär finns längst ner på sidan.)

Planera för Skalbarhet.

Överväg dina affärsmål och hur din användning av HubSpot kan behöva utvecklas. Den nya modellens flexibilitet låter dig anpassa din prenumeration när ditt företag expanderar.

Dessutom kan du med fördel börja utforska HubSpots AI-kapaciteter och automationsverktyg för att höja effektiviteten och personaliseringen i dina marknadsförings- och försäljningsinsatser. Dessa tekniker kan hjälpa till att strömlinjeforma operationer och erbjuda rikare och bättre kundkännedom.

Utöver de omedelbara fördelarna med den nya prissättningsmodellen, erbjuder HubSpots svit av AI-verktyg och integrationer med andra plattformar och företag möjligheten att framtidsäkra sina operationer.

Att omfamna automatisering och datadrivet beslutsfattande numera en hygienfaktor för att upprätthålla hållbar tillväxt och konkurrenskraft i den digitala marknadsplatsen.

Framtidsäkra med HubSpot

HubSpots prissättningsuppdateringar för 2024 är ett framåtblickande svar på de utvecklande behoven hos det digitala näringslivslandskapet.

Genom att erbjuda en mer flexibel, skalbar och inkluderande inställning till prissättning, bekräftar HubSpot sitt åtagande att stödja företag på varje steg i deras tillväxtresa. För vissa innebär detta en ökad kostnad. För de andra innebär detta en minskad kostnad. Men för samtliga, innebär detta en kostnad, mer i linje med organisationens användning av HubSpot.  

I praktiska termer betyder det att vi alla behöver se över våra HubSpot konton, hur vi arbetar med dem och vad vi kan göra för att få ut ännu bättre arbetsflöden, översyn och kundkännedom.

Vad kan Resultify erbjuda i sammanhanget?

Tillsammans med dig gör vi en övergripande behovsanalys av din organisation, sett till era tillväxtmål, medarbetare och HubSpot konto. Arbetet består av:

  • Förse rätt medarbetare med kärnplatser - (Core)
  • Förse rätt medarbetare med granskningsplatser - (View Only)
  • Uppdaterar HubSpotkonto och kollar hygienfaktorer.

Resultify lämnar dig och din organisation med en uppdaterad översyn över er HubSpot implementering, dess skick & hälsotillstånd med rätt medarbetare mer rätt rättigheter och rustade för att nå era tillväxtmål

Läs mer om HubSpots prisförändring här. 

Kontakta oss så berättar vi mer.