HubSpots Förvärv av Clearbit: En Transformering i CRM-landskapet

Rubrik: HubSpots Förvärv av Clearbit: En Transformering i CRM-landskapet

HubSpot har tagit ett betydelsefullt steg i sitt engagemang för att utöka sin plattform genom förvärvet av Clearbit, ett framstående företag specialiserat på insamling av firmografisk, demografisk och teknisk data för företag med en webbplats. Detta strategiska drag kommer att påverka hur användare nu kan optimera och dra nytta av HubSpot, särskilt inom områdena datakvalitet och målinriktad marknadsföring.

Clearbit: En Kraftfull Tillgång för HubSpot

Clearbit har länge varit en pålitlig plugin i HubSpot App Marketplace sedan 2019, och med förvärvet stärker HubSpot sitt erbjudande genom att integrera Clearbits omfattande dataresurser. Clearbit hanterar över 100 firmografiska, demografiska och tekniska attribut för över 20 miljoner företag och 500 miljoner beslutsfattare. Med över 400 000 användare varje dag har Clearbit etablerat sig som en betrodd källa för rik och användbar företagsinformation.

HubSpots Förväntade Fördelar

För användare av HubSpot innebär förvärvet en lovande utveckling. Genom att integrera Clearbits data i HubSpots plattform strävar man efter att skapa en mer kompetent och detaljerad upplevelse för användarna. HubSpots AI-drivna kundplattform, nu förstärkt med Clearbits data, förväntas bli en kraftfull kombination som möjliggör bättre kundförståelse och mer effektiv marknadsföring.

Exempel på användingsområden

  • Berika data kombinerat med AI
  • Föda leads in i HubSpots nya prospekterings verktyg
  • Mata kontakter in i sequences 

 

Branschtrend: Helhetslösningar och Plattformsintegrationer

Analys av branschen indikerar att förvärvet av Clearbit är en del av en pågående trend, där företag strävar efter att skapa mer heltäckande produktsviter och plattformar istället för att förlita sig på specialiserade enskilda lösningar. Detta strategiska förvärv tyder på att HubSpot satsar på en bredare och mer heltäckande tillvägagång för att möta sina användares behov.


Vill dra nytta av Clearbits företagsinformation och förbättra din marknadsföring, installera Clearbit i HubSpot idag - det är helt gratis!

För att integrera Clearbit i HubSpot, behöver användare bara följa några enkla steg.

Skapa ett konto på Clearbit och därefter gå till HubSpot Marketplace och installera Clearbit-pluginet. När pluginet är installerat kan användare sedan ansluta sitt HubSpot-konto till Clearbit och börja dra nytta av dess omfattande databas.

 

 

Kontakta oss så berättar vi mer.