HubSpots Förvärv av Clearbit: En Transformering i CRM-landskapet

HubSpot har tagit ett betydelsefullt steg i sitt engagemang för att utöka sin plattform genom förvärvet av Clearbit, ett framstående företag specialiserat på insamling av företagsdata, demografisk och teknisk data för företag med en webbplats. Detta strategiska drag kommer att påverka hur användare nu kan optimera och dra nytta av HubSpot, särskilt inom områdena datakvalitet och målinriktad marknadsföring.

Clearbit: En Kraftfull Tillgång för HubSpot

Clearbit har länge varit en pålitlig plugin i HubSpot App Marketplace sedan 2019, och med förvärvet stärker HubSpot sitt erbjudande genom att integrera Clearbits omfattande dataresurser. Clearbit hanterar över 100 firmografiska, demografiska och tekniska attribut för över 20 miljoner företag och 500 miljoner beslutsfattare. Med över 400 000 användare varje dag har Clearbit etablerat sig som en betrodd källa för rik och användbar företagsinformation.

HubSpots Förväntade Fördelar

För användare av HubSpot innebär förvärvet en lovande utveckling. Genom att integrera Clearbits data i HubSpot's plattform strävar man efter att skapa en mer kompetent och detaljerad upplevelse för användarna. HubSpot's AI-drivna kundplattform, nu förstärkt med Clearbits data, förväntas bli en kraftfull kombination som möjliggör bättre kundförståelse och mer effektiv marknadsföring.

Exempel på användningsområden

  • Berika data kombinerat med AI
  • Föda leads in i HubSpot's nya prospekterings verktyg
  • Mata kontakter in i sequences 


Vill du dra nytta av Clearbits företagsinformation och förbättra din marknadsföring, installera Clearbit i HubSpot idag - det är helt gratis!

För att integrera Clearbit i HubSpot, behöver användare bara följa några enkla steg.

Skapa ett konto på Clearbit och därefter gå till HubSpot Marketplace och installera Clearbit-pluginet. När pluginet är installerat kan användare sedan ansluta sitt HubSpot-konto till Clearbit och börja dra nytta av dess omfattande databas.

 

Kontakta oss så berättar vi mer.