Så vet du om din marknadsföring fungerar

Varje dag hanterar du din marknadsföring. Men vad genererar det i slutändan för intäkter? Så här tar du reda på om din marknadsföring fungerar – och om du får valuta för dina insatser.

Först måste vi konstatera något viktigt: Vad som anses fungera eller vara bra resultat är olika för olika företag och beror på vilka mål man har.

Om ett mål till exempel är att skapa kännedom om ert företag kan räckvidd i sociala medier eller unika besökare på er webbplats vara intressant att titta på. Om ett mål är att få in 100 anmälningar till ett event, är det intressant att mäta antalet anmälningar – men också hur många som sett information om eventet.

Troligen har du flera mål med din marknadsföring, och vill veta vad de i slutändan genererar sammanlagt. Genererar din marknadsföring mer än vad den kostar, och hur kan du veta det?

Steg 1: Mappa upp dina kontaktytor med målgruppen

För att kunna se om din marknadsföring fungerar (och med “fungerar” menar vi nu att den minst genererar vad den kostar) behöver du börja mäta den. Inte bara mäta den, utan mäta det ekonomiska värdet av den. Det går att räkna ut.

Om du till exempel vet hur många besökare er webbplats har i veckan och hur många av dessa som i snitt blir kunder, samt vad de i snitt handlar för – då kan du sätta ett ekonomiskt värde på en besökare.

Om du vet hur stor andel av de som ser din annons på Facebook som klickar sig vidare och gör ett köp – då kan du sätta ett ekonomiskt värde på din Facebook-räckvidd.

Steg 1 för att göra detta blir att lista alla kontaktytor du har med din målgrupp, där du genom marknadsföring kan påverka målgruppen till framtida köp. Det kan vara:

 • Facebook – delning
 • Nyhetsbrev – ny prenumerant
 • Unik besökare på hemsidan
 • Klick på “Kontakta oss” på hemsidan
 • Besök på landningssida för event
 • Anmälan till event

… med andra ord: alla kontaktytor med era potentiella kunder.

Steg 2: Sätt ett ekonomiskt värde på varje kontaktyta

Nästa steg är att värdera dessa kontaktytor i kronor. Det kan se ut så här:

 • Facebook – delning – värde: 20 kronor
 • Nyhetsbrev – ny prenumerant – värde: 100 kronor
 • Unik besökare på hemsidan – värde: 5 kronor
 • Klick på “Kontakta oss” på hemsidan – värde: 200 kronor
 • Besök på landningssida för event – värde: 10 kronor
 • Anmälan till event – värde: 500 kronor

För att veta ungefär vad du ska sätta för värden (och kunna försvara din marknadsbudget) behöver du veta lite mer om er kundresa och försäljning.

Du vill inte hamna i en situation där någon säger: “Vi vet inte vad marknadsföringen ger, men vad gäller försäljningen har vi sålt för 20 procent mer den här månaden!”. Du vill kunna bevisa hur mycket av de där 20 procenten sälj som kan kopplas till din marknadsföring – marknadsföring är ju i själva verket påverkan på framtida försäljning.

Det är troligen inte så stor chans att någon som aldrig har hört talas om ert företag surfar in direkt på er hemsida, klickar på Kontakta Oss och meddelar att  “jag vill bli kund!”.

I stället 1) ser hon er i sociala medier 2) besöker er hemsida i minst fem minuter och 3) kikar på minst fyra olika sidor innan hon 4) bestämmer sig för att kontakta er för köp.

För att få fram värdet av kontaktytorna i den här köpresan, tar du det genomsnittliga säljvärdet av sista kontaktytan (nr 4) och fördelar ut över alla kontaktytorna, efter hur viktiga de är för affären. Detta kallas för attribution – att tillskriva en aktivitet ett värde efter hur stor påverkan den har på en affär.

Om du till exempel går förbi ett skyltfönster fyra gånger innan du bestämmer dig för att gå in och köpa en tröja för 100 kronor, så kan varje skyltfönster-titt vara värd 25 kronor.

Tycker du att det här är krångligt hjälper vi dig gärna att göra det i en workshop tillsammans.

När du uppskattat värdet av köpresans olika steg i kronor är nästa steg att börja mäta dem.

Steg 3: Mät ditt resultat automatiskt – varje månad

För att mäta värdet av exemplet ovan sätter du upp ett mål som är: “Jag vill få statistik över hur många besökare som som stannar på vår hemsida i minst fem minuter, kikar på minst fyra olika sidor varav en är Kontakta oss. Varje sådan besökare är för mig värd 300 kronor.”

Du behöver sedan mäta om målet uppnås. Det enklaste är att göra det i Google Analytics och Google Tag Manager. Du konfigurerar då det som kallas för events och goals (mål), där du definierar villkor för att ett mål ska räknas som uppnått, samt matar in värdet för målet.

Detta är något vi på Resultify kan hjälpa dig med om du vill – läs mer om målmätning i Analytics och GTM här eller om löpande mätning och rapportering här, eller hör av dig till oss.

Steg 4: Utvärdera – och se tydligt vad som fungerar

Så, fungerar din marknadsföring? Är det något som kostar mer än det smakar och som du rentav skulle kunna skära bort? Vi rekommenderar att du använder dig av en rapport för att kunna se detta.

Google har ett enkelt, kostnadsfritt verktyg för att visualisera data: Data Studio. Den ser ut som en live-uppdaterad PDF där du själv väljer vilken data ur ditt Google Analytics som visualiseras och hur – som diagram, tal, topplistor, demografiska världskartor, you name it.

En sådan presentation kan visa resultatet av dina mål löpande, och är tacksam att visa internt, för ledningen och dina kollegor. Men framför allt kan du själv se vad din marknadsföringsbudget genererat (eller inte). Med andra ord vad som fungerat.

Så, när du nu ställer frågan: “Fungerar min marknadsföring?” kan du tydligt se svaret i din egen mätning:

“Ja. Min månadsbudget är 120.000 kronor. Här ser jag hur marknadsföringen har genererat ett totalt värde om 270.000 kronor den här månaden, varav 200.000 kronor är försäljning som föranletts av – i fallande ordning – Google-annonsering, Facebook-kampanjer, e-postutskick och blogginlägg. Instagram-marknadsföringen däremot når visserligen ut till många, men stöttar inte försäljningen, så den budgetposten bör minskas.”

Vill du ha hjälp att komma igång med mätning, definiera mål, konfigurera Analytics och Tag Manager – eller ta fram en Data Studio? Kontakta oss, så hjälper vi dig att mäta och tolka hur din marknadsföring fungerar!

Kontakta oss så berättar vi mer.