Nytt i Deal properties i HubSpot

Nytt i Deal properties i HubSpot
6:30

Deal properties i HubSpot är anpassningsbara fält som används för att lagra information om affärsmöjligheter (deals) i din försäljningspipeline. Dessa egenskaper hjälper till att spåra och analysera detaljerade data om varje affär och är avgörande för effektiv försäljningshantering.

Nytt i Deal Properties i HubSpot

I April 2024 introducerade HubSpot några nya uppdateringar gällande deal properties och andra funktioner i deras CRM-system. En av de framstående uppdateringarna är en förbättrad förmåga att hantera och anpassa deal properties, vilket möjliggör mer exakt kontroll över försäljningspipelines. Detta inkluderar förbättrade rapporteringsmöjligheter och arbetsflöden som är drivna av de olika stegen i en affär, vilket bidrar till att säkerställa dataintegritet.

Nya deal propreties är:
  1. Date Entered - NÄR (Datum) som en deal kom in i en viss fas.
  2. Date Exited - NÄR (Datum) som en deal lämnar in viss fas.
  3. Cumulative time - Total tid en deal var i en viss fas (även om den går till en annan fas och återkommer).
  4. Latest time - Hur länge en deal vart i en viss fas, senast den var i den fasen.

Förbättrad Hantering av Deal Properties

HubSpot har förbättrat kontrollen över försäljningspipelines genom att tillåta administratörer att skapa mer detaljerade och anpassningsbara deal properties. Detta innebär att man kan ställa in specifika regler för hur data hanteras vid olika steg i försäljningsprocessen, vilket förbättrar både rapportering och arbetsflöden.

Denna funktionalitet hjälper till att säkerställa att data är korrekt och konsekvent genom hela säljprocessen. Exakt data är avgörande för effektiva beslutsprocesser och för att säkerställa att rapportering och analys är pålitliga.

Ett företag kan konfigurera sina deal properties för att automatiskt uppdatera dealens status när vissa villkor uppfylls, t.ex. när ett kontraktsförslag godkänts av kunden. Detta minskar manuell datainmatning och minimerar risken för fel.

Associated Deal Value

En annan nyckelfunktion som har lagts till är "Associated Deal Value", en ny metrik som introducerades för Marketing Pro-användare. Denna metrik sammanställer det totala värdet av affärer som har stängts och som är kopplade till en specifik kampanj. Detta är ett viktigt steg för marknadsförare att få djupare insikter om hur deras kampanjer bidrar till att generera intäkter. Denna funktion är en del av en större satsning på att förbättra dataanalysförmågan inom HubSpot, speciellt för Marketing Pro-användare​.

Denna metrik ger marknadsförare en djupare förståelse för hur deras aktiviteter påverkar försäljningen. Det gör det möjligt för marknadsförare att se inte bara vilka kampanjer som genererar mest leads, utan också vilka som faktiskt omvandlar dessa leads till betalande kunder.

En marknadsföringschef använder Associated Deal Value för att utvärdera effektiviteten av till exempel en särskild e-postkampanj. Genom att jämföra värdet av stängda affärer som direkt kan kopplas till denna kampanj mot kostnaden för kampanjen kan chefen bedöma ROI (Return on Investment) och besluta om framtida budgetallokeringar och strategiska förändringar.

Dessa förbättringar i HubSpot bidrar till ökad effektivitet och noggrannhet i hantering av försäljnings- och marknadsföringsdata, vilket i sin tur kan leda till bättre strategiska beslut och förbättrad affärsprestanda.


Hur Deal Properties fungerar i HubSpot

I HubSpot kan du skapa och definiera egna "deal properties" utöver de standardfält som redan finns. Detta innebär att du kan anpassa datan som sparas om dina deals för att bättre matcha din försäljningsprocess och kundinteraktioner.

När nya deals skapas kan du och ditt team mata in relevanta data i de fördefinierade "deal properties:en". Detta kan vara allt från förväntat avslutsdatum till storleken på affären, kundbehov, produktintressen, och mer.

Den insamlade datan i deal properties används för att följa affärers framsteg i försäljningspipelinen. Du kan snabbt få en överblick av viktiga aspekter av varje deal, justera strategier och prioritera resurser där de behövs mest.

Deal properties kan också användas för att automatisera vissa processer inom försäljningen. Till exempel kan du ställa in arbetsflöden som rör deals framåt i pipelinen baserat på uppdateringar i vissa deal properties, som att nå en viss summa eller uppnå ett specifikt stadium i kundresan.

HubSpot tillåter omfattande rapportering baserat på deal properties. Detta inkluderar att kunna skapa anpassade rapporter för att analysera data som totala värden av affärer i olika steg, genomsnittstid för att stänga en affär, eller framgångsfrekvens baserat på olika kriterier.

Fördelar med Deal Properties i HubSpot

Deal properties ger en djupare förståelse för affärerna i din pipeline. Genom att samla in specifik data kan du få insikter om vad som driver försäljning och vilka områden som kan förbättras.

Eftersom du kan skapa egna properties, kan du anpassa HubSpot till att spegla din unika försäljningsprocess och de särskilda behov din organisation har.

Med tydlig och lättillgänglig information om varje deal kan säljteamet arbeta mer effektivt. Det blir lättare att identifiera vilka affärer som är redo att stängas och vilka som behöver mer arbete.

Genom att förstå kundens behov och interaktioner, som dokumenterats i deal properties, kan säljare ge mer riktade och relevanta förslag, vilket leder till högre kundnöjdhet och lojalitet. När ditt företag växer tillåter anpassningsbara deal properties att du enkelt kan skala upp ditt CRM-system utan att förlora kontrollen över datahanteringen.
 

Vi på Resultify specialiserar oss på att hjälpa företag att maximera potentialen av deras HubSpot-investering. Oavsett om du precis har börjat eller behöver finjustera din nuvarande setup, har vi expertisen att göra din plattform mer effektiv och resultatdriven.

Fyll i formuläret nedan för att starta din resa mot en smidigare och mer effektiv användning av HubSpot. Vårt team av certifierade HubSpot-experter är redo att skräddarsy en lösning som passar just dina affärsbehov. Vänta inte, ta kontroll över din digitala marknadsföring idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.