Så förändrar AI HubSpot Content Hub

Så förändrar AI HubSpot Content Hub
10:41

Utforska hur AI-tekniken revolutionerar innehållsskapandet och marknadsföringsstrategier med Hubspot Content Hub.

AI:s Roll i Framtidens Content Marketing

Artificiell intelligens (AI) har kommit att spela en avgörande roll i utvecklingen av innehåll, inbound och content marketing. Genom att automatisera och effektivisera processer kan marknadsförare spara värdefull tid. AI hjälper till att analysera stora mängder data för att förutse trender och kundbeteenden, vilket möjliggör skapandet av mer riktat och relevant innehåll.

I praktiken innebär detta att en enda marknadsförare/copywriter eller webbadministratör kan skapa relevant och slagkraftigt innehåll/content i mycket högre utsträckning än förr. Mindre ansträngning och bättre resultat, förutsatt att man använder verktygen rätt. 

Förstå AI-drivna Funktioner i HubSpot Content Hub

HubSpot Content Hub har införlivat flera AI-funktioner för att underlätta skapandet och hanteringen
av innehåll.

Dessa funktioner inkluderar bland annat:

  • Automatiserade innehållsförslag
  • SEO-optimering av innehåll
  • Anpassade innehållsrekommendationer baserade på användardata
  • Mixning av redan befintlig content för att skapa ny content

Genom att förstå och använda dessa funktioner kan företag effektivisera sina innehållsstrategier och förbättra sina marknadsföringsinsatser. Det som förr tog en hel dag att skriva ihop, kan nu göras på en timme eller två. 

AI-teknologin i HubSpot Content Hub hjälper även till att identifiera vilka ämnen som är mest engagerande för publiken, vilket gör det möjligt för skapare att producera mer träffsäkert och relevant innehåll.

Bäst av allt är att knappen för AI stöd alltid finns tillgänglig i relevant fönster när man sitter och skapar innehåll. Särskilt när det gäller att formulera sammanfattningar, CTAs, metatitlar, metabeskrivningar och liknande, kommer du att märka att användningen av AI sparar betydande mängder energi och tid.

Optimera din innehållsstrategi med AI-insikter

AI-insikter som genereras från användardata kan ge företag en djupare förståelse för sina kunders beteenden och preferenser. Denna kunskap är ovärderlig för att optimera och anpassa innehållsstrategier så att de träffar rätt i varje kommunikationskanal.

Med andra ord, ju mer användaren använder verktyget, desto mer lär sig verktyget vad användaren vill och vad som fungerar för deras besökare. Sedan ger det användaren vägledning kring hur de bäst producerar innehåll som faktiskt gynnar dem och hjälper dem att nå sina mål, samtidigt som det har ett värde för deras läsare och besökare.

Den här artikeln illustrerar perfekt vår strategi.
Vi erbjuder HubSpot, marknadsföringstjänster och expertisrådgivning till våra kunder. Vår målgrupp är intresserad av HubSpot och marknadsföringstjänster, och letar efter en pålitlig partner som kan guida dem genom den digitala världen. Vårt mål är att locka dessa genom att producera innehåll som ger våra kunder insikt i HubSpot och dess konkurrensfördelar, de marknadsföringstjänster som vi erbjuder och samtidigt gör detta med sådan kvalitet och finess att läsaren förstår att vi faktiskt är en auktoritet inom området och således är väl rustade för att vägleda våra kunder rätt inom den digital sfären.

Med hjälp av AI kan företag också förutse och reagera på förändringar i marknaden snabbare, vilket gör att de kan hålla sitt innehåll aktuellt och konkurrenskraftigt.

Skapa mer engagerande innehåll med AI

AI kan användas för att testa olika innehållsformat och -stilar för att se vad som resonerar bäst med en specifik publik. Genom att analysera engagemang och interaktioner kan AI ge insikter om vilka typer av innehåll som producerar de bästa resultaten, vilket möjliggör skapandet av högkvalitativt och engagerande innehåll.

I praktiken är det lite som att ha en ständig digital assistent som är jättebra på vissa saker och inte så vass på andra saker. 

Att komma på vad man ska skriva om blir genast mycket lättare med ett bollplank att testa sina idéer på. AI:n verkar som detta bollplank och hjälper en generera nya, relevanta artikelförslag. Att komma igång att skriva kan vara svårt, men än en gång är AI:n där för att hjälpa oss. Den erbjuder olika förslag på inledningar, rubriker, underrubriker, sammanfattningar och relevanta 

AI:n kan också vara till hjälp när det kommer till att testa ditt innehåll genom A/B-testning eller multivariat-testning. Med hjälp av AI och maskininlärning kan den analysera resultat och ge värdefull insikt för att optimera din strategi.

Maskininlärning är en teknik som används för att analysera stora datamängder. Borta är dagarna då man manuellt behövde gå igenom omfattande kontaktlistor och målgrupper - maskininlärning gör det tunga arbetet snabbare, mer exakt och i större skala.

Låt oss ta ett exempel — använder du verktyg för rapportering i sociala medier, som Instagram Insights?

Om så är fallet använder du redan maskininlärning för att göra ditt arbete mer effektivt. Verktyg för rapportering i sociala medier hjälper användare att med maskininlärning upptäcka hur kunder interagerar med marknadsföringsinsatser på sociala medier.

Här är vad marknadsförare behöver veta om maskininlärning:

Om du vill att din marknadsföringskampanj ska bli mer personlig och potentiellt mer hjälpsam för enskilda kunder, kan maskininlärning hjälpa dig att skapa mer precisa kundsegment, analysera prestanda noggrant och genomföra fantastiska kampanjer.

Kort sagt minskar maskininlärning timmar av dataanalys som är en väsentlig del av marknadsföringen och möjliggör för marknadsförare att vara mer produktiva. Faktum är att Google har funnit att 2 av 3 marknadsföringsledare håller med om att automatisering och maskininlärning hjälper deras team att fokusera mer på strategiska marknadsföringsinitiativ.

Maskininlärning hjälper marknadsförare med publikupptäckt, optimering, mätning och kreativitet. Maskininlärning hjälper också till med A/B-testning. Låt oss fördjupa oss i hur de två kan arbeta hand i hand, härnäst.

Maskininlärning och A/B-testning

A/B-testning kan stöta på problem — data kan vara inte slutsatsgivande när du behöver det, och du kan finna att din publik är relativt jämnt fördelad, med en stor grupp som föredrar det mindre omtyckta alternativet.

Maskininlärningens kraftfulla sammansättning kan hjälpa till med dessa problem genom att automatisera A/B-testning. Algoritmerna i maskininlärning möjliggör också för marknadsförare att analysera resultat mer exakt.

Till exempel har HubSpots verktyg Lead Flow, ett verktyg som organiserar allt gällande leads, ett effektivt system som gör det möjligt för användare att kontinuerligt köra ett test. Med andra ord, marknadsförare ställer in testet, och HubSpot gör resten.

Genom att använda maskininlärning kan marknadsförare få en bättre bild av vad publiken vill ha i många nyckelsteg i A/B-testningsprocessen.

För att säkerställa att testet når rätt kunder sorterar och analyserar maskininlärningen kanaler — såsom sociala medier — för att hjälpa användaren att upptäcka värdefulla kunder. Det betyder att om en marknadsförare vill upptäcka leads på Twitter, kan maskininlärning göra det snabbt och grundligt.

Teknikens framsteg har ökat tillgängligheten till maskininlärningsdata och dess användning inom marknadsföring. Till exempel, för tio år sedan var det svårare att hitta programvara för A/B-testning,
men många innehållshanteringssystem (CMS) inkluderar nu denna funktion.

Content Hub i synnerhet har gjort dessa funktioner mer användarvänliga och tillgängliga i det dagliga arbetsflödet. En stor och tydlig konkurrensfördel jämfört med andra CMS.

Fördelar och utmaningar med AI i HubSpot Content Hub

Användningen av AI i HubSpot Content Hub erbjuder många fördelar, såsom förbättrad effektivitet och personalisering av innehåll. Men det finns också utmaningar att överväga, såsom behovet av stora datamängder för att träna AI-algoritmer och risker som rör datasekretess och etik. Det är viktigt för företag att väga dessa faktorer noggrant när de integrerar AI i sina content marketing-strategier.

Trots utmaningarna är potentialen som AI erbjuder inom innehållsskapande och kundengagemang
enorm. Företag som lyckas navigera dessa vatten kan dra stor nytta av de möjligheter som
AI-teknologier presenterar.

Framförallt ändrar det spelplanen. Eller kanske bättre uttryckt, det kullkastar spelplanen fullständigt. 
D
et räcker inte med bara AI för att accelerera sitt content-game, men AI som verktyg är definitivt tillräckligt kraftigt för att låta små aktörer göra det bara stora aktörer hade råd att göra förr.

Den andra ingrediensen som måste till för att det ska bli succé är en driftig, kunnig och kreativ marknadsförare med en passion för att bemästra dessa AI verktyg. I händerna på en medarbetare som har dessa egenskaper, kan AI verktygen generellt och AI verktygen i HubSpot och i synnerhet Content Hub resultera i att en organisation som förr hade svårt att hinna med sin onlinenärvaro, plötsligt kan konkurrera med ledarna i sin bransch beträffande kvalitet på innehåll, reach och produktionstakt.

TLDR:

Inlägget belyser AI-verktyg och hur de påverkar contentskapandet. Texten lyfter vikten av maskininlärning inom marknadsföring och hur det revolutionerar sättet företag bedriver sina marknadsföringskampanjer. Maskininlärning underlättar effektiv segmentering av kundbasen, förbättrar precisionen i prestandaanalys och optimerar kampanjutföranden.

Speciellt betonas maskininlärningens roll i A/B-testning och publikupptäckt, där verktyg som HubSpots Lead Flow hjälper marknadsförare att automatisera och förädla sina strategier.

Tack vare tekniska framsteg är maskininlärning nu mer tillgänglig än någonsin, vilket möjliggör mer dynamiska och resultatdrivna marknadsföringsstrategier.

Lets talk about it!

Är du nyfiken på att utforska hur AI kan förbättra ditt innehåll och optimera dina marknadsföringsstrategier med HubSpot? Fyll i formuläret nedan för att starta en konversation med oss! Vi är här för att hjälpa dig att navigera i AI:s värld och maximera din digitala närvaro. Tveka inte, låt oss tillsammans ta ditt företags marknadsföring till nästa nivå!

 

Kontakta oss så berättar vi mer.