Sätt rätt mål för din marknadsföring

Som marknadsförare behöver du kunna motivera dina marknadsföringsinsatser genom att visa vilket resultat de ger. För att göra det behöver du ha tydliga mål. Här är frågorna du bör ställa dig när du sätter upp mål i din marknadsplan.

Hur bidrar ett enskilt inlägg i sociala medier till ökad försäljning på sikt? Vilken påverkan har ett nytt kontaktformulär på hemsidan på leadsgenereringen, och vad är det värt att skriva ett blogginlägg som detta för att stärka varumärket?

Traditionellt sett har det varit ganska svårt att veta vad marknadsföringen egentligen har för effekt, och därmed svårt att sätta rimliga mål för vad man vill uppnå. I dag kan du dock veta rätt exakt vad som fungerar och inte fungerar – så länge du har mål att mäta, inte minst digitalt.

När vi hjälper våra kunder att ta fram marknadsplaner handlar en stor del av diskussionen om själva målsättningen med marknadsföringen, vilket gör det hela mycket enklare.

Här är frågorna du bör ställa dig för att sätta upp smarta mål för din marknadsföring.

Våga tänka stort – börja med de visionära målen

Din marknadsföring ska stötta er verksamhets försäljning. Men vad ska er försäljning leda till?

Kika i er affärsplan. Där finner du förmodligen de visionära mål som ger er verksamhet sitt existensberättigande – syftet med att verksamheten drivs och finns överhuvudtaget. Genom att se till att dina marknadsföringsmål linjerar med dessa, kommer din marknadsföring automatiskt att stötta försäljning och tillväxt, och på sikt att ni lyckas med visionen.

Utan visionära mål, inga marknadsföringsmål!

Visionära mål som stöd för marknadsföringen kan vara:

 • Vi ska få alla befintliga kunder att byta till vårt ekologiska alternativ
 • Våra bronskunder ska bli premiumkunder
 • Vår e-handel ska motsvara 15 butikers omsättning i år
 • Vi ska bli den attraktion som har flest besökare i vår region på 6 månader

… men de kan också handla om att ni ska bli marknadsledande, så länge du kan sätta en siffra på vad det faktiskt innebär att vara marknadsledande – annars kommer du aldrig veta om ni lyckas. Vad har ni för visionära mål? Det bör vara ett, men kan också bestå av flera delmål.

Få med affärsmål och säljmål i din marknadsplan

Konkretiserar du era visionära mål en nivå landar du i affärsmål och säljmål, som din verksamhet förmodligen har formulerat i sin affärsplan och budget.

När du ska formulerar målen i din marknadsplan bör du därför synka dem med din vd och säljchef. Vilken tillväxt är det marknadsföringen ska stötta? Vilka är affärsmålen, på sikt och för i år?

Ytterst handlar marknadsföringen inte om att synas. Du ska kunna visa att effekten av att ert varumärke syns blir att ni får tillräckligt många leads av tillräckligt hög kvalitet, så att er säljavdelning kan gå från prospektering till säljarbete.

Affärsmål och säljmål kan vara:

 • Bibehålla den organiska tillväxttakten med 15% i omsättning jämfört med föregående år
 • Öka försäljningen av instegsprodukter med 7%
 • Förvärva och integrera det nya affärsområdet X med försäljning om minst 330 MSEK
 • Prioritera att växa befintliga kundsegment med 20% i stället för att bearbeta nya prospekt

Så sätter du dina marknadsföringsmål

Vad ska din marknadsföring uppnå för att på bästa sätt stötta dessa säljmål, och samtidigt möta kundernas behov?

Genom att översätta ovan nämnda affärsmål till marknadsföringsmål blir det tydligt vilka konkreta kommunikationsuppgifter, kampanjer och aktiviteter du bör prioritera när du planerar.

Faktum är att det ofta finns en diskrepans mellan affärsmål och marknadsföringsmål – de hänger helt enkelt inte ihop, vilket gör det svårt att visa värdet av marknadsföringen.

Kom ihåg att marknadsföringen i sig inte är ett mål.  Att lansera en kampanj är i sig inget mål – målet är det kampanjen ska resultera i. Målet med content marketing är inte att skapa innehåll – det är att skapa fler relevanta kontaktytor mot potentiella kunder och bygga långsiktig lojalitet, trovärdighet och stärka varumärket, så att du förlänger customer lifetime value.

Marknadsföringsmål kan vara:

 • Öka den digitala räckvidden hos nyblivna föräldrar i åldern 30-35 år i Stockholm med 20%
 • Öka konverteringsgraden på kontaktformuläret på hemsidan med 15%
 • Öka definierade kvalitetsleads besökstid på hemsidan till minst 2 minuter
 • Skapa och moderera den största stängda Facebook-gruppen om traktorer

När du formulerat dessa mål blir det tydligare varför du bör prioritera att ersätta de där 300 printade kampanjbladen till digitala utskick, varför du bör investera i banner ads på Instagram och AdWords i stället för LinkedIn-kampanjer och så vidare.

Sätt ett pris på dina digitala mål

Slutligen behöver du själv kunna uppskatta värdet av att de olika målen uppfylls.

Vad är det värt i kronor att en besökare på hemsidan fyller i kontaktformuläret? Vad skulle samma sak ha kostat att uppnå med fysisk närvaro på en mässa, eller med PR?

Vad är det värt i kronor att en nybliven förälder i målgruppen ser din banner?

Om du vet att 30% av de som ser din banner klickar på den, och att 30% av dessa sedan klickar sig fram till ett köp eller bokar ett möte via er hemsida, vilket i sig är värt 5 000 kronor, så kan du räkna ut det monetära värdet av varje banner-exponering.

Genom att sätta siffror på de aktiviteter som ska hjälpa dig att uppnå dina digitala mål – monetära värden – och räkna på hur stor andel varje marknadsföringsmål då bör få av din budget, kan du enkelt se hur mycket tid och resurser du bör lägga på dina marknadsföringsaktiviteter. Med andra ord, hur du ska göra din marknadsplan.

När vi hjälper kunder med detta delar vi upp målen i makromål (huvudsakliga slutmål) och mikromål (delmål, delkonverteringar).

Vill du ha hjälp med att formulera och uppskatta värdet av dina mål? 
Kontakta oss så gör vi en målworkshop tillsammans, som resulterar i ett guidande måldokument för din marknadsföring – stommen för din marknadsplan.

Kontakta oss så berättar vi mer.