Skillnader mellan Google Analytics och Hubspot Analytics

Det kan vara svårt att veta vilken analysplattform som fungerar bäst för din verksamhet. I denna blogg jämför vi fördelar och nackdelar mellan Google Analytics och HubSpot Analytics. Innan vi går djupare in i jämförelsen, så är det bra att veta att båda har olika styrkor och är inga direkta konkurrenter till varandra, snarare kompletterar de varandra.

Användarvänligheten 

När det kommer till inlärningskurvan för de båda plattformarna, så är HubSpot Analytics enklare att förstå och komma igång med jämfört med Google Analytics. Detta eftersom att HubSpot Analytics har ett enklare användargränssnitt och som gör det lättare att förstå direkt. Rapporterna är utformade på ett enkelt sätt även om en är ny till HubSpot Analytics. När det kommer till Google Analytics, så är det en längre inlärningskurva då verktyget är mer komplext och svårare att sätta sig in i. Du behöver helt enkelt lägga mer tid på att lära dig verktyget för att kunna dra så bra insikter från den som möjligt.

Analysera kundresan

När det kommer till att undersöka webbsidans engagemang så är Google Analytics bäst enligt oss. Däremot är HubSpot överlägset när det gäller helhetsbilden för kundens väg från att ha upptäckt er till att bli en lojal kund. I Google Analytics kan du  få en djupgående analys av varifrån trafiken kommer ifrån och en bättre förståelse för helheten när det gäller engagemanget på webbplatsen. HubSpot å andra sidan kan hjälpa dig att ta reda på vem som fyller i vad (t.ex. formulär) och hur de kom dit, t.ex. från vilken kanal och vad de sedan gör när de blivit kund. Denna funktion gör HubSpot Analytics till ett bättre verktyg när det kommer till att ta reda på hur ens leads konverteras jämfört med Google Analytics. Så när det kommer till detalj, så är HubSpot Analytics bättre, medan Google Analytics är bättre när det kommer till att analysera webbplatsbesök på ett bredare plan.

Genom att använda båda verktygen tillsammans så kan du kombinera insikter på ett mycket djupare plan. T.ex. så visar Google Analytics vilken källa en konvertering, låt oss säga inskickat formulär, kom ifrån och hur många. Kombinera detta med HubSpot Analytics som kan visa vilket lead som genererats från denna konvertering och hur leads landar i er sales pipeline, vilket Google Analytics inte kan göra.

Fördelar med Google Analytics

 • Djupgående analys av ens webbplats - med detta så menas att Google Analytics kan hjälpa dig att få djupare insikter eftersom att det är mer data och mätvärden att jobba med
 • Visar varifrån besökaren kommer ifrån och vad de gör på webbsidan på ett bättre sätt genom att man kan skapa segment för ens besökare, exempelvis besökare från en specifik kampanj eller land 
 • Ta reda på vilken källa som besökaren kommer ifrån vid konvertering och få djupare insikter genom att kombinera med flera mätvärden än i HubSpot
 • Anpassad mätning - Du kan sätta upp mätning för det mesta på webbsidan, t.ex. hur många besökare som besökte mer än 3 sidor eller tittade på en specifikt del av en sidan. 
 • Google Analytics kan ge en bredare bild av besökarna jämfört med HubSpot. I Google Analytics kan man skapa rapporter som går djupare in i vad besökarna gör, till skillnad från HubSpot som fokuserar mindre på webbinteraktion med djupare i själva kundresan.

Google analytics session default group

Nackdelar med Google Analytics

 • Verktyget kan vara svårt för en nybörjare att förstå, vad allting betyder och även dess potential, då mycket av verktyget bygger på att man bygger egna rapporter inne i gränssnittet. Det kan kännas lite avskräckande att lära sig, till skillnad från HubSpot, som är nybörjarvänligt
 • Det kan vara mycket data som gör det svårt för en nybörjare att lista ut vilken mätvärde som är av värde och vilka som inte är det och hur datan skall användas för bästa sätt
 • Du behöver använda t.ex. Looker Studio för att få det mesta av verktyget, då detta Looker Studio fungerar som visualisering verktyg för Google Analytics datan. Detta är eftersom att i Google Analytics så är datalagringen för anpassade rapporter i gränssnittet max 14 månader. För att se längre bak i tiden i en rapport så fungerar Looker Studio utmärkt .

Fördelar med HubSpot analytics 

 • Det är möjligt att följa hur besökare kommer till webbsidan och konverterar till en kund på mer detaljnivå än Google Analytics som fokuserar på den större bilden. HubSpot analytics hjälper dig att analysera kunders eller besökares engagemang på webbsidan över tid.
 • När det gäller SEO så kan Google Analytics vara till en viss nytta för optimering, men i HubSpot så kan verktyget ge mer inblick i hur vissa sökord och sidor presterar SEO-mässigt. Detta ger då en bättre bild av hur du ska optimera webbsidan.
 • Genom HubSpot går det att skapa rapporter som är på kontaktnivån, eftersom HubSpot även är ett CRM som möjliggör denna typ av rapport, till skillnad från Google Analytics. T.ex. så går det (i Hubspot) att se nya kontakter, återvändande kontakter, vilken källa kontakten kom ifrån och hur många kontakter under en viss tidsperiod.

Fördelar med HubSpot analytics

Nackdelar med HubSpot

 • HubSpot analytics ger inte en lika klar bild av vad besökarna gör på webbsida som Google Analytics kan göra. Överblicken är därmed bättre i Google Analytics eftersom att den kan ge mer insikter kring besökaren till skillnad från HubSpot. Exempelvis så kan HubSpot ge dig inblick i var användaren konverterar, men Google Analytics kan ge djupare inblick i helheten.
 • En annan nackdel är att det inte går att segmentera besökare på ens webbsida som i Google Analytics. T.ex. i Google Analytics går det att segmentera efter betalda användare, vilken enhet de använder, land eller om de gjort en konvertering. I HubSpot så saknas denna funktion som gör att man inte kan dyka djupare i vissa målgrupper.

Så, frågan är: Google Analytics eller HubSpot analytics? 

När det kommer till vilket verktyg som är bäst, så anser vi inte att man bör välja det ena över den andra. Genom att kombinera båda verktygen så kan du få ut mer av analysen genom att kombinera data från båda verktygen och få djupare insikter för att förbättra webbplatsen och förstå dina kunder. Detta eftersom Google Analytics och HubSpot analytics fokuserar på olika styrkor.

Kontakta oss så berättar vi mer.