Rapport: Trender inom marknadsföring 2021

Hur planerar företag världen över att prioritera sin marknadsföring under 2021? Vi summerar resultatet av nya rapporten "2021 Global Marketing Trends Report".

Hur har corona påverkat världens marknadschefer och vad kommer att fungera 2021? I rapporten 2021 Global Marketing Trends har Deloitte frågat drygt 2500 konsumenter och 400 VD:ar, marknadschefer, ekonomichefer och HR-chefer vid globala bolag om deras syn på handel och marknadsföring framåt, samt utmaningar kopplade till covid-19. 

Rapporten identifierar sju nyckeltrender för hur företag kommer att jobba för att nå ut:

Varumärken kommer tydligare att kommunicera sitt syfte och sina etiska val, bli mer "mänskliga" för att bygga tillit och skapa större delaktighet hos sina följare, jobba mer agilt, satsa på intern kompetensutveckling och gå samman med andra varumärken för att skapa nya marknadslösningar.

Trenderna kommer att märkas genom praktiska förändringar i marknadsföringen hos företag världen över.

Här är förändringarna vi kommer att se – och som du kan dra nytta av i din egen marknadsföring 2021.

1. Mer sociala medier – mer marknadsföring

När drygt 400 chefer fick ranka vilka funktioner i företaget som kommer att vara viktigast vid ingången av 2021 kom digital teknologi på första plats (68%) och försäljning och marknadsföring på andra plats (63%). 

Redan under 2020 har två av tre företag ökat sin närvaro i sociala medier (67%) och mer än hälften har satsat på att förbättra sin webbplats och sina digitala plattformar (57%) för att behålla kontakten med sina kunder.
Deloitte_-_Mer_SoMe_under_corona
Källa: Deloittes globala studie "2021 Global Marketing Trends". 

Under 2021 kommer sociala medier få en större budget. Fokus kommer ligga på att skapa dialog och engagemang med sina följare – till exempel genom omröstningar, tävlingar, direkta frågor och uppmaningar, utvärderingar eller effektiv storytelling.

Vi på Resultify kan hjälpa dig med din contentplan, producera innehåll till dina sociala medier eller göra riktad sociala medier-annonsering i dina kanaler.

Även trenden att förnya och uppdatera sin webbplats spås öka 2021. Det rimmar väl med marknadens efterfrågan: 66% av drygt 2500 tillfrågade konsumenter uppger att de i och med pandemin börjat använda och uppskatta väldesignad teknik och digitala plattformar mer. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig förbättra och uppdatera din webbplats så att den blir mer målgruppsanpassad och konverterar fler leads.

Deloitte_-_Okad_uppskattning_av_webbdesign

2. Mer automatisering av digital marknadsföring

Mer än var tredje marknadschef (39%) har fått skära ned på arbetsstyrkan det senaste året. Samtidigt har hela 77% av alla marknadschefer automatiserat delar av marknadsföringen.

Automatiseringen har frigjort tid, vilket gjort att man kunnat ta tillbaka marknadsarbete inhouse som varit utlagt på externa konsulter eller byråer. På så vis har man sparat kostnader.

Deloitte_-_CMOs_och_automatisering

År 2021 spås marketing automation få ett ännu större uppsving. Marknadsförare kommer att kunna flytta fokus från enklare till mer komplexa och stimulerande uppgifter, och därmed lyfta marknadsföringen och utvecklas i sin yrkesroll.

På Resultify har vi automatiserat allt från publicering i sociala medier och utskick av nyhetsbrev till inbjudningar till events, uppföljningsmejl till nya prenumeranter och deltagare i webinarier. Allt sker genom HubSpot.

Vi har även satt upp automatiska händelseflöden. När en följare eller kontakt gör något på vår sajt eller i våra kanaler får de automatiskt en viss typ av anpassad kommunikation. Du kan läsa mer om automatisering (marketing automation) i HubSpot här eller, om du är nyfiken på att prova, boka en kostnadsfri HubSpot-demo med oss.

HubSpot_-_WorkflowAutomatiserat händelseflöde ("workflow") i HubSpot – kundens beteende triggar vissa utskick och kommunikation.

3. Fler jobbar agilt med allt-i-ett-plattformar

Ett säkert sätt att skapa mer träffsäker marknadsföring är sköta den i ett digitalt verktyg som även samlar in data om din målgrupp från alla digitala kanaler. Sådana allt-i-ett-plattformar, “customer data platforms” (CDP), kan ofta användas både av dig som marknadsansvarig, den säljansvarige och den supportansvarige.

Under 2021 kommer fler företag att börja jobba agilt och databaserat genom att använda allt-i-ett-plattformar för marknadsföringen.

41% av alla tillfrågade chefer uppger att det främsta målet med detta är att kunna reagera snabbare och mer personligt på kundernas efterfrågan och behov. 

Resultify och flera av våra kunder använder HubSpot även för detta, men det finns många verktyg på marknaden. Genom att alltid ha en helhetsbild av vad din målgrupp efterfrågar kan du jobba agilt med dina leads längs hela kundresan.

4. Större fokus på etik, mänsklighet och högre syfte

Under coronapandemin har företags värderingar, etiska tänk och högre syfte fått allt större betydelse för konsumenter. Det hjälper konsumenter att förstå vad de stöttar och har därför blivit viktigare att visa i marknadsföringen.

79% av alla tillfrågade konsumenter har noterat vilka varumärken som hanterat covid-19 på ett positivt vis – till exempel genom att erbjuda sina kunder och medarbetare nya lösningar eller aktivt bidra till samhället.

82% uppger att de är mer benägna att handla av företag som kommunicerar hur de jobbar etiskt, till exempel hur de väljer underleverantörer. Det är även den viktigaste anledningen (31%) till att bli återkommande kund hos företag.

Framför allt har varumärken vunnit förtroende genom goodwill, CSR, att donera en del av intäkterna till välgörenhet eller liknande.

Som marknadsansvarig kan du besvara konsumenternas nya förväntningar på transparens genom att till exempel:

  • Löpande kommunicera ert högre syfte – vad ni står för och hur detta bidrar till era kunder och er omvärld
  • Kommunicera hur ni stöttar etiska motiv, jobbar med hållbarhet eller gör andra val som bidrar till en bättre värld

Vill du ha hjälp att ta fram en digital strategi? Vill du prata automatisering, sociala medier, annonsering eller uppdateringar av din webbplats? Kontakta oss nedan, så pratar vi mer om vad vi kan göra tillsammans för att du ska generera fler digitala leads 2021.

Kontakta oss så berättar vi mer.