Storyplan / Contentplan

Ditt dokument för löpande kommunikation

Storyplanen är ditt dokument för att planera, schemalägga och delegera löpande kommunikation och kampanjer i alla dina digitala kanaler – tillsammans med ditt team.

Storyplanen är ett levande dokument i molnet, där alla involverade kan se vad som ska göras och när. Den fungerar som en publiceringskalender, medieplan och kampanjplan i ettHär konceptualiseras dina affärsmål, varumärkeslöften och erbjudanden till konkreta stories. Varje aktivitetet kopplas till en målgrupp och en fas i dina kunders köpresa.

Storyplanen togs fram för att många av våra kunder efterlyste ett enda dokument för att planera sin löpande kommunikation i alla kanaler. Den är vårt mest använda dokument när vi planerar och genomför kampanjer, utskick, sociala medier-inlägg och projekt med våra kunder.

Storyplan innehåller ofta:

R__white_bulletAffärsmål & KPI:er

R__white_bulletMakro- & Mikromål

R__white_bulletBudget

R__white_bulletUSP:ar & Brand values

R__white_bulletLevande publiceringsplan

R__white_bulletMätning & resultat

R__white_bulletMålgrupper & Touchpoints

R__white_bulletStrories, kampanjer & annonser