STORYPLAN / CONTENTPLAN

HELHETS­LÖSNING FÖR DIN LÖPANDE MARKNADS­FÖRING

Storyplanen är vårt mest använda dokument när vi planerar den dagliga kommunikationen och driver projekt tillsammans med våra kunder.

Grunden utvecklades för att många kunder efterlyste ett enda dokument för att planera och analysera sin löpande kommunikation i alla kanaler.

Storyplanen är ett levande dokument i molnet, där alla involverade kan se vad som ska göras och hur varje aktivitet presterar. Den fungerar som en publiceringskalender, medieplan och resultatrapport i ett. Här konceptualiseras dina affärsmål, varumärkeslöften och erbjudanden - till konkreta stories och kampanjer, som fördelas strategiskt längs hela kundresan.

Vi för även in de KPI:er du vill mäta för att se ROMI på varje aktivitet – så att du får veta hur allt presterar i realtid. Med storyplanen planerar du alltså din kommunikation för hela året och ser det monetära värdet av varje insats.

alt text

AFFÄRSMÅL & KPI:ER

alt text

USP:AR & BRAND VALUES

alt text

MÅLGRUPPER & TOUCHPOINTS

alt text

MAKRO- & MIKROMÅL

alt text

LEVANDE PUBLICERINGSPLAN

alt text

STORIES, KAMPANJER & ANNONSER

alt text

BUDGET

alt text

MÄTNING & RESULTAT

VILL DU PRATA OM
STORYPLAN / CONTENTPLAN ?

Storyplanen är vårt mest använda dokument när vi planerar den dagliga kommunikationen och driver projekt tillsammans med våra kunder

alt text

Anna Sandahl

Chief marketing officer / Partner

(+46) 709 99 11 01anna.sandahl@resultify.se