Digital marknadsföringsstrategi

Din strategi för framgångsrik digital marknadsföring

Vi hjälper dig ta fram en omfattande strategi för digital marknadsföring som stöttar era affärsmål och sätter en tydlig riktning för er digitala kommunikation.

I den definieras vilka kanaler och taktiker ditt företag bör fokusera på för att uppnå satta kort- och långsiktiga marknadsmål, som i sin tur stöttar era affärsmal. I strategiarbetet analyseras er marknad, målgrupp, konkurrenter, budskap, tonalitet, digitala kanaler och touchpoints, kundresa, KPIer och mer.

Strategin kommer att vara 100% resultatfokuserad och digitalt taktisk, även om allt kopplas till affärsmål och er större vision. Den tar även hänsyn till mätning och uppföljning av digitala kanaler för att du löpande ska få bättre resultat.

Strategin innehåller ofta:

R__white_bulletMålsättning

R__white_bulletMålgrupp

R__white_bulletKonkurrenter & marknadsanalys

R__white_bulletPositionering

R__white_bulletBudskap & Tonalitet

R__white_bulletKanaler & touch points

R__white_bulletKundresa

R__white_bulletKPIer & budget

Är du intresserad av strategi för er digitala marknadsföring?

Kontakta oss för mer information