CRO – KONVERTERING­­S­OPTIMERING

GÖR DET ENKLARE
ATT BLI KUND HOS DIG

Konverteringsoptimering innebär att vi optimerar din webbplats för att öka antalet konverteringar. Med CRO (conversion rate optimization) eliminerar vi alla tänkbara hinder för dina leads – och gör det enkelt för dem att konvertera.

Vi gör en genomlysning av din webbplats för att se vad du rent konkret kan justera för att öka konverteringsgraden. Helt enkelt en “hälsocheck” av din webbplats för att se hur den kan prestera bättre – oavsett om du har en e-handel, en mer informativ sajt eller vill öka din leadsgenerering generellt.

Utifrån den får du sedan en handlingsplan – en to do-list med prioriterade aktiviteter för hur du kan förbättra resultatet och öka antalet konverteringar.

Det kan röra sig om designjusteringar, att minska laddningstiden på olika sidor, ändra navigeringen i menyn eller placera knappar där dina kunder enklast klickar.

Oavsett om du väljer att själv genomföra förbättringarna, eller tar hjälp av oss på Resultify, kan vi A/B-testa och mäta skillnaden.

Du kan även få hjälp med löpande CRO.

alt text

GENOMLYSNING (“HÄLSOCHECK”) AV WEBBPLATSEN

alt text

HANDLINGSPLAN MED PRIO-LISTA ÖVER FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

alt text

GENOMFÖRANDE OCH IMPLEMENTERING

alt text

A/B-TEST OCH UPPFÖLJNING

VILL DU PRATA OM
CRO – KONVERTERING­SOPTIMERING ?

Vi hjälper dig med en “hälsocheck” av din webbplats

alt text

Lovisa Stefors

Marketing Specialist