Digitala kampanjer

Digitala kampanjer som konverterar

En framgångsrik digital kampanj optimeras för att nå och driva in leads i just din målgrupp. Våra strateger och annonsexperter hjälper dig att planera, genomföra och mäta lönsamma digitala kampanjer.

Hur ser framgångsreceptet ut för digitala kampanjer? När vi sätter upp dina digitala kampanjer gör vi det utifrån vad de ska generera och vad de ska följas av i din målgrupps köpresa. Vi bedömer också potentialen i olika digitala kanaler: Med din budget, hur många i din målgrupp kommer att se kampanjerna? Ungefär hur många klick och leads kommer de att generera i en viss digital kanal jämfört med en annan? Var får du mest bang for the buck?

Vår annonsexpert optimerar sedan kampanjerna så att de genererar bästa möjliga resultat. Efteråt får du en resultatrapport med insikter och förslag framåt. Kampanjens framgång bedöms databaserat, enligt KPI:er som är relevanta för just dina affärsmål.

Exempel på tjänstens innehåll:

R__white_bulletAnnonsplanering & produktion

R__white_bulletUppöljning & optimering

R__white_bulletRetargeting-strategi

R__white_bulletAnnonsering

Är du intresserad av digitala kampanjer?