Sveaskog

Sveriges största skogsägare Sveaskog planerade en fyra veckor lång kampanj med en budget på 250 000 kronor. Genom att ta hjälp av Resultify för en handlingsplan, riktade aktiviteter och mätning genererade kampanjen ett marknadsföringsvärde på 3,9 miljoner kronor – en avkastning…

Skåne Stadsmission

Varje dag söker sig fler än 500 män och kvinnor till Skåne Stadsmission. Behoven är ofta komplexa: hemlöshet, psykisk ohälsa och fattigdom. Den kommunikativa utmaningen för Skåne Stadsmission är att berätta om en bister verklighet – samtidigt som man visar på goda resultat.

Panduro

Som en del i dagens affärslogik gäller det att förvalta starka varumärken väl i sociala medier. För företag som inledningsvis inte har denna kompetens själva, är ett samarbete med experter en god investering. Detta ställer krav på gedigen kunskap kring analys av målgrupper,…