Copywriting

Sälj det med ord

Få hjälp att kommunicera värdet av ditt erbjudande till kunden på ett slagkraftigt och trovärdigt vis. Vi tar fram vassa slogans, SEO copy till digitala kanaler och webbplatser och copywriting till trycksaker.

Effektiv copywriting utgår helt ifrån ditt erbjudande och det värde du kan skapa för kunden. När vi tar fram copywriting och formuleringar till dig får du alltid inledningsvis ett par, tre olika versioner att känna på för att se så att vi träffar rätt. Efter det kan vi jobba vidare med din copywriting på ett resultatbaserat och målgruppsanpassat vis.

Du får hjälp att hitta budskapen som säljer in dina produkter och tjänster och att formulera dem på ett unikt sätt som tilltalar dina kunder. När vi gör copywriting för digitala kanaler föregås arbetet alltid av en sökordsanalys, så att texterna bidrar till bättre ranking i sökmotorerna.

Exempel på tjänstens innehåll:

R__white_bulletSEO webbcopy

R__white_bulletCopy till trycksaker

R__white_bulletSlogans & taglines

R__white_bulletBlogginlägg

R__white_bulletTexter till din hemsida

R__white_bulletKampanjtexter