Colorful and patterned blob representing Resultifys creative movement.

COPYWRITING

SÄLJ DET
MED ORD

Få hjälp att kommunicera värdet av ditt erbjudande till kunden på ett slagkraftigt och trovärdigt vis. Vi tar fram vassa slogans, SEO copy till digitala kanaler och webbplatser och copywriting till trycksaker.

Effektiv copywriting utgår helt ifrån ditt erbjudande och det värde du kan skapa för kunden. När vi tar fram copywriting och formuleringar till dig får du alltid inledningsvis ett par, tre olika versioner att känna på för att se så att vi träffar rätt. Efter det kan vi jobba vidare med din copywriting på ett resultatbaserat och målgruppsanpassat vis.

Du får hjälp att hitta budskapen som säljer in dina produkter och tjänster och att formulera dem på ett unikt sätt som tilltalar dina kunder. När vi gör copywriting för digitala kanaler föregås arbetet alltid av en sökordsanalys, så att texterna bidrar till bättre ranking i sökmotorerna.

alt text

SEO WEBBCOPY

alt text

SLOGANS & TAGLINES

alt text

TEXTER TILL DIN HEMSIDA

alt text

COPY TILL TRYCKSAKER

alt text

BLOGGINLÄGG

alt text

KAMPANJTEXTER

VILL DU PRATA OM COPYWRITING?

Vi hjälper dig att hitta budskapen som säljer in dina produkter och tjänster

alt text

JOHAN SANDAHL

Säljchef