IDÉ- OCH KONCEPTUTVECKLING

HUR GESTALTAR
VI DET DU
VILL SÄGA?

Bakom varje framgångsrik kampanj, produktlansering och annons finns ett starkt koncept och en riktigt bra idé. Vi hjälper dig med idégenerering och koncept för att gestalta ditt budskap.

Ofta föds idéerna i mötet mellan dig och oss, eftersom du sitter på insikter om din målgrupp, och vi kan utmana våra idéer kreativt med ett utifrånperspektiv.

Du kan anlita oss för idégenerering, så att vi självständigt tar fram idéer till dig, men mest effektivt är att vi idégenererar tillsammans i en modererad workshop. Då tar vi upp alla tankar vi har, dumma som smarta, och först när vi inte har fler idéer börjar vi sålla, tänja gränserna, pröva motsatser och testa vad som håller.

När vi spikat idé och koncept förverkligar vår AD idéerna visuellt, och en av våra copywriters formulerar slogans och annan text utifrån det. Du får ett färdigt koncept som kan användas i mängder av olika varianter.

alt text

MODERERAD IDÉWORKSHOP (2 H)

alt text

INSIKTER & USP:AR

alt text

FÖRSLAG PÅ COPY & BUDSKAP

alt text

FÖRSLAG PÅ VISUELLT KONCEPT

VILL DU PRATA OM
IDÉ- OCH KONCEPTUTVECKLING ?

Vi hjälper dig med ett färdigt koncept

alt text

Jonas Björnänge

Designer