Idé- och konceptutveckling

Hur gestaltar vi det du vill säga?

Bakom varje framgångsrik kampanj, produktlansering och annons finns ett starkt koncept och en riktigt bra idé. Vi hjälper dig med idé- och konceptutveckling för att gestalta ditt budskap träffsäkert.

Ofta föds idéerna i mötet mellan dig och oss, eftersom du sitter på insikter om din målgrupp och produkt och vi kan utmana med kreativa idéer och ett resultatdrivet utifrånperspektiv. Du kan anlita oss för idégenerering, så att vi självständigt tar fram idéer till dig, eller idégenerera tillsammans med oss i en modererad workshop. Då tar vi upp alla tankar vi har och först när vi inte har fler idéer börjar vi sålla, tänja gränserna, pröva motsatser och testa vad som håller. Så går vår idé- och konceptutveckling till.

När vi spikat idé och koncept förverkligar vår AD idéerna visuellt. Vår copywriter formulerar slogans och annan text utifrån det. Resultatet blir ett färdigt koncept som kan användas i kampanjer, annonser, lanseringar och en mängd olika varianter.

Tjänstens innehåll:

R__white_bulletModererad idéworkshop

R__white_bulletFörslag på copy & budskap

R__white_bulletInsikter & USP:ar

R__white_bulletFörslag på visuellt koncept