HANDLINGS­PLAN

EN KOMPLETT PLAN FÖR HUR DU NÅR RESULTAT

Med en konkret och tydlig handlingsplan kan du enkelt prioritera åtgärder och förbättringar i din marknadsföring och digitala affär, och beta av dem steg för steg.

Oavsett vilka mål du har så hjälper vi dig gärna att ta fram en plan för att jobba bättre och mer effektivt med er kommunikation och marknadsföring, och på så vis överträffa era mål. Vårt mest framgångsrika koncept är den så kallade handlingsplanen – en konkret att göra-lista som vi tar fram tillsammans med dig.

Arbetet med en handlingsplan inleds med en workshop, där vi definierar vilka mål du vill uppnå och vilka utmaningar du ser för att nå dem. Tillsammans går vi igenom din nuvarande kommunikation, och utvärderar dina processer för att hitta förbättringsmöjligheter. Detta hjälper oss att skapa en tydlig, action-fokuserad plan för att optimera ditt sätt att arbeta för att nå dina mål.

När du har din handlingsplan kan vi hjälpa dig att sjösätta projekten och beta av åtgärderna tillsammans. Du måste inte veta vad du behöver när du kommer till Resultify – ibland tänker man bättre tillsammans.

alt text

BAKGRUND & PROJEKTBESKRIVNING

alt text

AFFÄRSMÅL & KPI:ER

alt text

MÅL & DELMÅL

alt text

UTMANINGAR & LÖSNINGAR

alt text

ORGANISATION: VEM GÖR VAD?

alt text

KONKRET TO DO-LISTA I EXCEL-FORMAT

alt text

BUDGET & MEDIA SPEND

VILL DU PRATA OM
HANDLINGSPLAN ?

Vi hjälper dig att ta fram en konkret och tydlig handlingsplan

alt text

Annika Melin

Project Manager