RÅDGIVNING & STRATEGI

Handlings­plan

En komplett plan för att nå resultat

Handlingsplanen är din action-fokuserade plan för hur du lyckas med din digitala affär. Den listar alla aktiviteter och åtgärder du bör prioritera de kommande 12 månaderna för att växa digitalt.

Handlingsplanen är vårt mest framgångsrika koncept. Den fungerar som en konkret att göra-lista som du kan beta av steg för steg. Den säger när på året du bör göra vad för att optimera hur du jobbar med dina digitala kanaler och accelerera din digitala närvaro.

Arbetet med din handlingsplan inleds med en målworkshop, där vi går igenom din nuvarande kommunikation, dina utmaningar och processer. I workshopen sätter vi tillsammans de mål som kommer att styra handlingsplanen. När du har din handlingsplan kan vi hjälpa dig att sjösätta projekten och beta av åtgärderna tillsammans med dig.

Tjänstens
innehåll:

R__white_bulletBakgrund & Projektbeskrivning

R__white_bulletUtmaningar & Lösningar

R__white_bulletBudget & Media spend

R__white_bulletAffärsmål & KPI:ER

R__white_bulletOrganisation: vem gör vad?

R__white_bulletMål & Delmål

R__white_bulletKonkret to do-lista I Excel-format